Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe » Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – zachęcamy do udziału w projekcie

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – zachęcamy do udziału w projekcie

 

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość 

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” to projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jego celem jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 i zapewnienie ciągłości kształcenia w przypadku ponownego czasowego ograniczenia zajęć stacjonarnych.

Program szkoleń realizowanych w ramach projektu jest uzupełnieniem działań, z którymi nauczyciele zetknęli się w projekcie „Lekcja:Enter”. Oba przedsięwzięcia zostały przygotowane przez ekspertów zajmujących się rozwijaniem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz cyfryzacją procesu kształcenia.

W ramach projektu są przeprowadzane konkursy grantów dla organów prowadzących publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne na następujące działania:

  • •Kategoria 1. Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (128 grantów);
  • Kategoria 2. Doposażenie w sprzęt dla pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (64 granty);
  • Kategoria 3. Szkolenia dla kadry pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (22 granty);
  • Kategoria 4. Szkolenia dla nauczycieli (20 grantów).

Do lipca br. zostaną przeprowadzone w sumie 33 rundy naborów wniosków grantowych do działań ze wskazanych kategorii.

 

Zachęcamy do kontaktu z regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz aktywnego uczestnictwa w projekcie.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-wsparciem-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalcenia-na-odleglosc--zachecamy-do-udzialu-w-projekcie

  
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego