Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Zielone światło dla ekowniosków - 21 marca 2019 r. - Łódź

Zielone światło dla ekowniosków - 21 marca 2019 r. - Łódź

A+ A-
 

21 marca 2019 r. w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Eksperci Funduszu przedstawili samorządowcom z województwa łódzkiego możliwości uzyskania wsparcia w bieżącym roku.

Spotkanie otworzyła dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, która podkreśliła wagę zainteresowania samorządowców pozyskiwaniem środków i rozwojem jst. Zachęciła również do korzystania ze szkoleń organizowanych przez NIST.

Wojciech Miedzianowski, prezes WFOŚiGW  w Łodzi deklarował otwartość Funduszu i gotowość do niesienia merytorycznej pomocy.  – W pismach z prośbą o wyjaśnienie jest podany kontakt do pracownika prowadzącego sprawę, w przypadku wątpliwości zawsze można zadzwonić – powiedział prezes Miedzianowski. – Znam dobrze pracę samorządową i wiem, ile ona pochłania czasu, ale gdy przygotowana jest umowa, warto szybko przyjechać i ją podpisać, to przyspiesza wszystko.

Karolina Rzetelska z Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych WFOŚiGW przedstawiła m. in. możliwości związane z pozyskanie środków na rewaloryzację zabytkowych parków województwa łódzkiego. Przedstawiła także program dotyczący utworzenia w przestrzeni publicznej terenów zieleni. Natomiast Karol Pilich z Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych omówił m.in. program priorytetowy na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych.

Samorządowcy pytali między innymi o możliwości skorzystania ze wsparcia na wymianę oświetlenia ulicznego, zwracając również uwagę na problemy własnościowe utrudniające pozyskanie środków na ten cel. Dyskutowano również o problemach związanych z niewłaściwym użytkowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków przez niektórych mieszkańców.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego