TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Dyrekcja

Dyrekcja

A+ A-
 


DYREKTOR IWONA WIECZOREK
dr nauk ekonomicznych,
adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

2010-2014 Prezydent Miasta Zgierza
2012-2015 Członek Zarządu Związku Miast Polskich
2014-2015 Członek Zarządu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
2012-2015 Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu
2000-2004 Członek Rady Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ


Członek Rad Nadzorczych, staż naukowy w Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence we Francji.
Certyfikat konsularny z zakresu : Marketing, Komunikacja, wydany przez Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon.
Wykładowca w Euroacademy (AHE) w Paryżu i Dublinie.

Koordynator i sekretarz licznych projektów unijnych min.:

  • „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne - kampania informacyjno – promocyjna”;
  • "ABC Przedsiębiorczości - wsparcie dla mieszkańców gminy Zgierz”;
  • „Sojusz dla Pracy”;
  • „Eliminacja biedy – rozwój postawy przedsiębiorczej na terenach wiejskich z wykorzystaniem ICT i biznesu”;
  • członek komitetu sterującego projektu JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+.

Szkoleniowiec, uczestnik i organizator kilkudziesięciu konferencji i seminariów naukowych, autorka i współautorka ponad 50 publikacji.

 

DIRECTOR IWONA WIECZOREK
PhD in economic sciences,
Assistant Professor at the Department of Labour and Social Policy of the University of Łódź.
2010-2014 Mayor of the City of Zgierz
2012-2015 Member of the Board of the Association of Polish Cities
2014-2015 Member of the Board of the Łódź Metropolitan Area
2012-2015 Member of the District Employment Council in Zgierz
2000-2004 Member of the Council of the Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź
Member of Supervisory Boards, research internship at Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence in France.
Consular certificate in Marketing, Communication, issued by Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon.
Lecturer at Euroacademy (AHE) in Paris and Dublin.
Coordinator and secretary of numerous EU projects:
"Individual development through continuing education - information and promotion campaign";
"ABC of Entrepreneurship - support for residents of Zgierz municipality";
"Alliance for Work";
"Poverty eradication - development of entrepreneurial attitudes in rural areas with the use of ICT and business";
Member of the steering committee of the JOBFIRMA project as a model of work with unemployed people 50+.
A trainer, participant and organiser of several dozen conferences and scientific seminars; author and co-author of over 50 publications.

 

 

 


 Zdjęcie portretowe SYLWII ŁUGOWSKIEJ-BULAK

SYLWIA ŁUGOWSKA-BULAK

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Doradca Ministra Spraw Zagranicznych (2015-2018), w 2018 r. (od marca do lipca) doradca Ministra Zdrowia w zakresie promocji i komunikacji.  W latach 2011-2015 była dyrektorem biura poselskiego Witolda Waszczykowskiego. Podczas studiów angażowała się w działania na rzecz studentów i młodzieży, m.in. komitet inicjatywy ustawodawczej „Przywracamy ulgi dla studentów". W latach 2008-2009 była asystentem społecznym wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. Ukończyła z wyróżnieniem pedagogikę specjalną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi i Europeistykę na Uniwersytecie Łódzkim. 
Jest absolwentką studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration prowadzonych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

 

 

SYLWIA ŁUGOWSKA-BULAK

DEPUTY DIRECTOR

 

Advisor to the Minister of Foreign Affairs (2015-2018), in 2018. (from March to July) advisor to the Minister of Health on promotion and communication.  From 2011 to 2015, she was the director of Witold Waszczykowski's parliamentary office. During her studies she was involved in activities for students and young people, including the legislative initiative committee "We restore concessions for students". In 2008-2009, she was a social assistant to the Vice-President of the City Council in Łódź. She graduated with honours from special education at the Higher School of Pedagogy in Łódź and European Studies at the University of Łódź.

She is a graduate of postgraduate Executive Master of Business Administration studies at the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences.

 

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego