NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Dyrekcja

Dyrekcja

A+ A-

 

zdjęcie_strona

 


DYREKTOR IWONA WIECZOREK
dr nauk ekonomicznych,
adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

2010-2014 Prezydent Miasta Zgierza
2012-2015 Członek Zarządu Związku Miast Polskich
2014-2015 Członek Zarządu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
2012-2015 Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu
2000-2004 Członek Rady Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ


Członek Rad Nadzorczych, staż naukowy w Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence we Francji.
Certyfikat konsularny z zakresu : Marketing, Komunikacja, wydany przez Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon.
Wykładowca w Euroacademy (AHE) w Paryżu i Dublinie.

Koordynator i sekretarz licznych projektów unijnych min.:

  • „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne - kampania informacyjno – promocyjna”;
  • "ABC Przedsiębiorczości - wsparcie dla mieszkańców gminy Zgierz”;
  • „Sojusz dla Pracy”;
  • „Eliminacja biedy – rozwój postawy przedsiębiorczej na terenach wiejskich z wykorzystaniem ICT i biznesu”;
  • członek komitetu sterującego projektu JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+.

Szkoleniowiec, uczestnik i organizator kilkudziesięciu konferencji i seminariów naukowych, autorka i współautorka ponad 50 publikacji.

 

DIRECTOR IWONA WIECZOREK
PhD in economic sciences,
Assistant Professor at the Department of Labour and Social Policy of the University of Łódź.
2010-2014 Mayor of the City of Zgierz
2012-2015 Member of the Board of the Association of Polish Cities
2014-2015 Member of the Board of the Łódź Metropolitan Area
2012-2015 Member of the District Employment Council in Zgierz
2000-2004 Member of the Council of the Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź
Member of Supervisory Boards, research internship at Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence in France.
Consular certificate in Marketing, Communication, issued by Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon.
Lecturer at Euroacademy (AHE) in Paris and Dublin.
Coordinator and secretary of numerous EU projects:
"Individual development through continuing education - information and promotion campaign";
"ABC of Entrepreneurship - support for residents of Zgierz municipality";
"Alliance for Work";
"Poverty eradication - development of entrepreneurial attitudes in rural areas with the use of ICT and business";
Member of the steering committee of the JOBFIRMA project as a model of work with unemployed people 50+.
A trainer, participant and organiser of several dozen conferences and scientific seminars; author and co-author of over 50 publications.

 

 

 


 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego