NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Aktualności Akademia » Zakończenie II edycji Akademii Liderów Województwa Łódzkiego, 14 grudnia 2022 r., XV Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2022

Zakończenie II edycji Akademii Liderów Województwa Łódzkiego, 14 grudnia 2022 r., XV Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2022

A+ A-

ALWŁ to projekt realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Projekt, który trwał od marca br. miał charakter nieodpłatny. Celem Akademii było przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, a także przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji liderów w społecznościach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Zajęciaw ramach projektu realizowali eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz menedżerowie z sektora publicznego i prywatnego. Zarządzanie projektami, aspekty ustroju samorządu terytorialnego, planowanie kariery, sztuka wystąpień publicznych, komunikacja interpersonalna, psychologia przywództwa, to tylko część tematyki, z którą zapoznali się słuchacze Akademii. Program obejmował ponadto minimum cztery weekendowe zjazdy szkoleniowe (wykłady i ćwiczenia), warsztaty terenowe/projekt na rzecz lokalnej społeczności oraz jeden zjazd wyjazdowy.

20 osób otrzymało certyfikat ukończenia Akademii z rąk Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwony Wieczorek oraz Dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Dawida Mazurkiewicza. Uroczystość odbyła się podczas XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022 i poprzedziły ją warsztaty motywacyjno-rozwojowe „Być kim chcę! Zaprojektuj samego siebie”, które poprowadzi Pan Marek Kamiński polski innowator, filozof i podróżnik ekstremalny.

Na absolwentów ALWŁ czekają staże w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.

Inauguracja II edycji projektu odbyła się 12 marca 2022 r. w Łodzi. Wzięli w niej udział Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek, prof. UŁ dr hab. Izabela Warwas, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski, a także Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego Michał Trzoska.

 

Obecnie trwa rekrutacja do kolejnej edycji projektu. 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego