NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Badania i raporty

Badania i raporty


Badania i raporty, nr 19, 2023

Badanie poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom (smart) dedykowanym przez przedsiębiorców jednostkom samorządu terytorialnego, podległym im jednostkom organizacyjnym

Badania i raporty, nr 18, 2023

Wdrażanie rozwiązań z obszaru Smart City w perspektywie jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców świadczących usługi w przedmiotowym zakresie

Badania i raporty, nr 15, 2022

Miasto przyszłości - wykorzystanie inteligentnych rozwiązań w oparciu o ideę Smart City

Badania i raporty, nr 14, 2022

Raport z badania diagnostycznego poświęconego lokalnej prasie samorządowej

Badania i raporty, nr 13 , 2022

Ocena stanu i potencjału parków pozostających w zasobie jednostek samorządu terytorialnego

Badania i raporty, nr 12 , 2021

Wspólna Metoda Oceny w polskiej administracji samorządowej - badanie poziomu znajomości i zainteresowania CAF

Badania i raporty, nr 11 , 2021

Raport z badania nt. Nowoczesne rozwiązania w transporcie publicznym w JST
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Badania i raporty, nr 10 , 2020

Raport z badania nt. „Diagnoza gmin uzdrowiskowych w Polsce”

Badania i raporty Nr 8, 2019

Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku

Badania i raporty Nr 7, 2018

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

Badania i raporty Nr 6, 2018

Raport z badania nt. Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców miast na prawach powiatu w latach 2007 i 2017

Badania i raporty Nr 5, 2018

Analiza wyników wyborów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w latach 2002-2018

Badania i raporty Nr 4, 2018

Raport z badania możliwości zastosowania w praktyce zarządzania jednostkami terytorialnymi koncepcji logistyki i zarządzania siecią powiązań międzyorganizacyjnych

Badania i raporty Nr 3, 2018

Raport z badania nt. Działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim.

Badania i raporty Nr 1, 2018

Raport z badania pt. Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (PWT PL-BY-UA)

Badania i raporty Nr 4, 2017

Raport z badania dotyczącego działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz wzmocnienia poczucia wspólnoty mieszkańców - Karta Mieszkańca.

Badania i raporty Nr 2, 2017

Badanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w gminach i powiatach województwa łódzkiego.

Badania i raporty Nr 1, 2017

Analiza wyników wyborów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w latach 2002, 2006, 2010, 2014
1-20   21-22  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego