Strona główna » Prawo

PrawoUstawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publiczny (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 roku

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publiczny (Dz.U. 2019 poz. 2020)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 493)

Data wejścia w życie: 25 marca 2020 roku

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 569)

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2020 roku

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 569)

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 491)

Data wejścia w życie: 20 marca 2020 roku

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)

Data wejścia w życie: 8 marca 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 490)

Data wejścia w życie: 20 marca 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410)

Data wejścia w życie: 11 marca 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 503)

Data wejścia w życie: 24 marca 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 331)

Data wejścia w życie: 14 marca 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2020 poz. 268)

Data wejścia w życie: 20 lutego 2020 roku

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471)

Data wejścia w życie: 19 września 2020 roku

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 400)

Data wejścia w życie: 15 lutego 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim (Dz.U. 2020 poz. 222) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim (Dz.U. 2020 poz. 557)

Data wejścia w życie: 30 marca 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim (Dz.U. 2020 poz. 221) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim (Dz.U. 2020 poz. 558)

Data wejścia w życie: 30 marca 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wierzchlas w województwie łódzkim (Dz.U. 2020 poz. 149)

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2020 poz. 412)

Data wejścia w życie: 12 kwietnia 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim (Dz.U. 2020 poz. 70)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz.U. 2020 poz. 76)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2020 roku

1 
2 
3 
4 
5 
... 
15 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego