Strona główna » Prawo

PrawoUstawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publiczny (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 roku

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publiczny (Dz.U. 2019 poz. 2020)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2019 poz. 1850)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2019 poz. 1849)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2019 poz. 1416)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1527)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2019 poz. 1564)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2019 poz. 1951)

Data wejścia w życie: 29 października 2019 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579)

Data wejścia w życie: 26 września 2019 roku

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1728)

Data wejścia w życie: 25 września 2019 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696)

Data wejścia w życie: 20 września 2019 roku

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz.U. 2019 poz. 1735)

Data wejścia w życie: 15 września 2019 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim (Dz.U. 2019 poz. 1740)

Data wejścia w życie: 13 września 2019 roku

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078)

Data wejścia w życie: 12 września 2019 roku

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1403)

Data wejścia w życie: 13 sierpnia 2019 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

Data wejścia w życie: 1 września 2019 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1309)

Data wejścia w życie: 15 sierpnia 2019 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka (Dz.U. 2019 poz. 1132)

Data wejścia w życie: 7 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 poz. 1211)

Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 roku

1 
2 
3 
4 
5 
... 
14 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego