Strona główna » Prawo

PrawoUstawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publiczny (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 roku

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publiczny (Dz.U. 2019 poz. 2020)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wierzchlas w województwie łódzkim (Dz.U. 2020 poz. 149)

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2020 poz. 412)

Data wejścia w życie: 12 kwietnia 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim (Dz.U. 2020 poz. 70)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz.U. 2020 poz. 76)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 322)

Data wejścia w życie: 15 marca 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2020 poz. 31)

Data wejścia w życie: 12 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150)

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2019 poz. 1850)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2019 poz. 1849)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2019 poz. 1416)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1527)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2019 poz. 1564)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2019 poz. 1951)

Data wejścia w życie: 29 października 2019 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579)

Data wejścia w życie: 26 września 2019 roku

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1728)

Data wejścia w życie: 25 września 2019 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696)

Data wejścia w życie: 20 września 2019 roku

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz.U. 2019 poz. 1735)

Data wejścia w życie: 15 września 2019 roku

1 
2 
3 
4 
5 
... 
15 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego