Strona główna » O wydawnictwie

O wydawnictwie

A+ A-
 

Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wiąże swoją historię z powstaniem Instytutu. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST) jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzoną 3 września 2015 r. w celu realizowania zadań na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania oraz prowadzenia badań i analiz w zakresie funkcjonowania jst. Do najistotniejszych obszarów działania Instytutu należy m.in. opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego. NIST prowadzi także działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Działalność Wydawnictwa wpisuje się w misję Instytutu, której ważnym elementem jest upowszechnianie wiedzy i podnoszenie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Instytut prowadzi aktywną, intensywną działalność w zakresie publikowania ekspertyz i opinii dotyczących szeroko rozumianej problematyki samorządowej. Ekspertyzy i opinie są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu.

Kilkuletnia działalność publikacyjna jest dowodem na sprawność NIST w zakresie publikowania i upowszechniania wiedzy.  Każdego miesiąca na stronie Instytutu ukazuje się kilka nowych dokumentów opracowanych przez pracowników i ekspertów Instytutu.

Niezależnie od intensywnej działalności publikacyjnej dotyczącej opinii i ekspertyz Instytut ma na swoim koncie wydanie kilku prac zwartych wydanych pod własną marką (zostały załączone do niniejszego wniosku). Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że Instytut opublikował kilka prac we współpracy z innymi wydawnictwami i był aktywnie zaangażowany w opracowanie tekstów zarówno od strony merytorycznej jak i redakcyjnej.

W latach 2016-2018 Wydawnictwo opublikowało 10 prac naukowych zawierających problematykę wielu zagadnień sfery samorządowej. Między innymi o zadaniach
i kompetencjach samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, o ograniczeniu liczby kadencji organów wykonawczych gminy, o reglamentacji korzystania ze środowiska jako funkcji administracji samorządowej, o problematyce transportu zbiorowego, czy o współpracy międzynarodowej miast polskich.

Wśród etatowych pracowników Instytutu znajdują się osoby posiadające tytuły i stopnie naukowe, które są zaangażowane w dalszy rozwój wydawnictwa. 

Funkcję redaktorów Wydawnictwa pełnią: dr hab. Tomasz Bekrycht oraz dr Iwona Wieczorek. Sekretarzem Wydawnictwa jest mgr Agnieszka Hermel.

 

Rada Programowa Wydawnictwa NIST

prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Tomasz Czapla - Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jan Fazlagić - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Mirosław Karpiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Izabela Warwas, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Paweł Sobczyk – Uniwersytet Opolski

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁRACY !

 

 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego