NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe

Wydarzenia naukowe


Konferencja użytkowników CAF, 19 października 2022 r., Praga

19 października 2022 r. w Pradze odbyło się spotkanie użytkowników CAF. Konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czech przy wsparciu Europejskiego Centrum Zasobów CAF (EU CAF RC-EIPA) w ramach czeskiej Prezydencji.

III Kongres Statystyki Polskiej

W dniach 26 -28 kwietnia 2022 roku w Krakowie odbędzie się III Kongres Statystyki Polskiej. Organizatorami wydarzenia są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny, 27 stycznia 2022 r., Warszawa

Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny, podczas której zaprezentowano wstępne wyniki Spisu Powszechnego, odbyła się dziś w Pałacu Prezydenckim. Wydarzenie organizowane jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Wyjazd szkoleniowy na Ukrainę realizowany w ramach Projektu Polska – Ukraina: Sąsiedztwo 4.0

Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym realizowanym w ramach Projektu Polska – Ukraina: Sąsiedztwo 4.0, który dofinansowany został ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Programu „Polska Pomoc Rozwojowa 2021”.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łęczycy

11 listopada 2021 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządowego uczestniczył w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji ojczyzny odprawioną o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy. O godzinie 13.00 nastąpił przemarsz na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyła się ceremonia wojskowa i przemówienia okolicznościowe pana Janusza Mielczarka starosty łęczyckiego oraz pana Pawła Kuleszy burmistrza Łęczycy. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod figurą Matki Boskiej.

Konferencja "Monastyr Supraski a elity Rzeczypospolitej", Supraśl, 24-26 września 2021 r.

Burmistrz Supraśla dr Radosław Dobrowolski zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej "Monastyr Supraski a elity Rzeczypospolitej", która odbędzie się w Supraślu w dniach 24-26 września 2021.

FORUM MIASTECZEK POLSKICH, 10-11.06.2021 r. , Warszawa

FORUM MIASTECZEK POLSKICH to spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu. W ramach wydarzenia zaplanowano: 3 sesje plenarne ,12 paneli. W Forum weźmie udział ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych i samorządowych, a także ministrów i posłów, ponad 20 partnerów biznesowych. Posumowanie wydarzenia stanowić będzie Gala Miasteczek Polskich.

4 Europejski Kongres Samorządów, 10-11.05.2021 r., Karpacz

W dniach 10-11.05.2021 r. w Karpaczu odbędzie się 4 Europejski Kongres Samorządów stanowiący platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W Wydarzeniu przewidziany jest zróżnicowany program, na który składać się będzie trzynaście ścieżek tematycznych obejmujących ponad 130 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

Nabór na projekty własne wojewodów w ramach Programu „Niepodległa”

Do 5 maja 2021 r. wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa” (priorytet 2, schemat 2C). Budżet programu wynosi 1 000 000 zł. Dofinansowanie można otrzymać na organizację wydarzeń kulturalnych, również online, nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego – kształtowania się nowych granic, walk o ich utrzymanie, tworzenia struktur państwowych i wszelkich przejawów życia społecznego w międzywojennej Polsce.

Konferencja on-line nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst” - 8 kwietnia 2021 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na konferencję nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst”, która odbędzie się 8 kwietnia br. w godz. 10.00 - 14.00.

3 mln zł na rozwój sieci domów dla samotnych matek i kobiet w ciąży

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży to placówki zapewniające pobyt i wsparcie przede wszystkim matkom, ale także ojcom i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. W tym roku w ramach programu „Za życiem” na rozwój sieci takich domów przeznaczone zostaną 3 mln zł.

Platforma e-szkoleniowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa już dostępna!

Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera zdobywanie kompetencji z zarządzania dziedzictwem poprzez bazę wiedzy www.samorząd.nid.pl oraz realizując szkolenia dla społeczności lokalnych od 2016 roku – także we współpracy z NIST. A teraz uruchamia nowe narzędzie – platformę e-szkoleniową dostępną dla wszystkich chętnych: https://szkolenianid.learncom.pl

Narodowy Spis Powszechny 2021

1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2021. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, 31 marca 2021 r.

31 marca 2021 odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które współprowadzili ze strony rządowej Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu w MSWiA, a ze strony samorządowej Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Spotkania komisji z uwagi na stan pandemii odbywają się w trybie wideokonferencji. Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia współpracy rządu i samorządu w sprawie walki z Covid-19. Przedstawiciele samorządów podziękowali za dotychczasową aktywność w tym obszarze Wiceministrowi Pawłowi Szefernakerowi i Ministrowi Michałowi Dworczykowi oraz przekazali uwagi.

Samorząd PRO FAMILIA 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021. Służy on docenianiu prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lokalne i ma inspirować do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny.

Przyjęto przepisy wydłużające samorządom czas na uchwalenie budżetu

Sejm przyjął poprawki Senatu, przygotowane wspólnie przez MSWiA i stronę samorządową, wprowadzające wydłużenie terminu uchwalenia budżetu samorządów w 2021 roku do 31 marca 2021 r. oraz dające możliwość wstrzymywania biegu terminów administracyjnych - podkreślił Paweł Szefernaker - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ogólnopolski Zjazd Delegatów organizacji działających na rzecz osób chorych na padaczkę, 26 marca 2021 r.

26 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Miasta Ozorków odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd Delegatów organizacji działających na rzecz osób chorych na padaczkę . Brały w nim udział osoby oraz organizacje czynnie działające na rzecz osób chorych na padaczkę. Organizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących Na Padaczkę Oddział Łódzki, a jego reprezentantkami Prezes Halina Chojnacka oraz Anna Owczarek. Wydarzenie poprowadziła dziennikarka i prezenterka – Magdalena Michalak.

Ważna informacja dla gmin i powiatów - zmiana Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 24.02.2021 r. nastąpiła zmian Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W związku ze zmianą wielkości wskaźników Gg i Pp większa ilości gmin i powiatów kwalifikować się do otrzymania niższego oprocentowanie na realizację zadań proekologicznych.

Rusza nabór wniosków na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zarządcy dróg powiatowych i gminnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. Trzeba natychmiast temu przeciwdziałać. Razem ze specjalistami praktykami z zakresu psychologii przygotowaliśmy program wsparcia dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Dziś prezentujemy drugi z czterech programów Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący wsparcia uczniów w czasie i po pandemii.

1-20   21-40   41-60   ...   781-789  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego