NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe

Wydarzenia naukowe


8 lutego 2024 r. webinarium dotyczące naboru w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego to finansowanie unijne dla podmiotów publicznych i prywatnych, które chcą kształtować region Morza Bałtyckiego tak, aby stał się bardziej innowacyjny, neutralny dla klimatu i stosujący zrównoważoną gospodarkę wodną.

Konkurs "Inwestycja z perspektywą" 2024

Serwis Samorządowy PAP zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do przesyłania zgłoszeń do do czwartej edycji konkursu „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE.

4. Forum Miasteczek Polskich, 11-12 września 2024 r., Warszawa

Forum Miasteczek Polskich to coroczne, wyjątkowe spotkanie kilkuset samorządowych liderów zarządzających małymi i średnimi miastami, którzy w tym doborowym gronie mają szansę rzeczowej dyskusji na tematy im najbliższe. Aktualne wyzwania samorządowe, starannie dobrani eksperci (przedstawiciele administracji centralnej, ludzie biznesu oraz nauki) i praktyczne doświadczenia kilkuset burmistrzów i wójtów powodują, że Forum Miasteczek Polskich to niezwykle użyteczne, dwudniowe spotkanie pełne praktycznych rozwiązań i inspiracji, jak skuteczniej i efektywniej zarządzać swoim samorządem. Czwarta już edycja Forum potwierdza potrzebę spotkań w tym doborowym gronie liderów mniejszych miast przy udziale cenionych ekspertów merytorycznych i partnerów biznesowych. We wrześniu 2024 r. uczestników czekają trzy sesje plenarne i szesnaście paneli, w których aktywny udział weźmie blisko 100 ekspertów, prelegentów i uczestników debat. Organizatorami wydarzenia są Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o. Więcej informacji na stronie https://forummiasteczek.pl/

Zaproszenie na webinar "Polityka europejska w zakresie współpracy terytorialnej, makroregionów i Interreg, 26 stycznia 2024 r."

26 stycznia 2024 r., w godz. 9:00-11:00 odbędzie się bezpłatne webinarium pt. "Polityka europejska w zakresie współpracy terytorialnej, makroregionów i Interreg". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Stosowanie e-Doręczeń przesunięte w czasie na 1 października 2024 r.

19 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2699). Wprowadza ona trzy następujące zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, która wyznacza na 1 października 2024 r. nowy termin stosowania e-Doręczeń.

Kolejne kilkaset samorządów na liście rankingowej projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Prowadzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

Konkurs „Zabytek Zadbany” – edycja 2024

Rusza kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”. Do 14 lutego br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, który nagradza właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, za wzorcową realizację opieki nad zabytkami. Zgodnie z nowym regulaminem od tego roku zabytki będą nagradzane również w kategorii – Zabytek dostępny.

Nabór projektów do Sieci Transferu Innowacji. URBACT IV – edycja 2024

Krajowy Punkt URBACT przy Związku Miast Polskich zaprasza miasta oraz inne podmioty działające na rzecz miast do zgłoszenia się do naboru na Sieci Transferu Innowacji. Nabór potrwa do 20 marca br.

Znamy kalendarz wyborczy - Premier Donald Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych

Do 4 marca br. będzie można zgłaszać listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta Warszawy. Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upłynie 14 marca br.

Bezpłatne webinary o dostępnych obecnie funduszach europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego

Przegląd aktualnych funduszy europejskich dla JST oraz dostępne obecnie źródła finansowania z funduszy unijnych gospodarki wodno-ściekowej to tematy najbliższych bezpłatnych webinarów przeznaczonych dla przedstawicieli JST organizowanych przez punkty informacyjne funduszy europejskich.

Premier powołał nowych wojewodów

Premier Donald Tusk na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego powołał nowych wojewodów. Maciej Awiżeń - wojewoda dolnośląski Marek Cebula - wojewoda lubuski Michał Sztybel – wojewoda kujawsko-pomorski  Dorota Ryl – wojewoda łódzki Marek Wójcik – wojewoda śląski Monika Jurek – wojewoda opolski Radosław Król – wojewoda warmińsko-mazurski  Józef Bryk – wojewoda świętokrzyski Adam Rudawski – wojewoda zachodniopomorski Teresa Kubas-Hul – wojewoda podkarpacki Jacek Brzozowski –  wojewoda podlaski Beata Rutkiewicz – wojewoda pomorski Krzysztof Komorski - wojewoda lubelski Mariusz Frankowski - wojewoda mazowiecki Krzysztof Klęczar - wojewoda małopolski Agata Sobczyk - wojewoda wielkopolski

Nowe miasta w Polsce w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r., 34 miejscowości uzyskało prawa miejskie, obecna liczba miast w Polsce wynosi 1013.

Konferencja „Łódzkie pełne tradycji”, 15 grudnia 2023 r., Uniejów

Tradycje regionu łódzkiego, niematerialne dziedzictwo kulturowe i nowy program dotacyjny Urzędu Marszałkowskiego były przedmiotem konferencji „Łódzkie pełne tradycji”, która odbyła się 15 grudnia 2023 r. w Uniejowie.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie odbiorców energii. Gminy znów wypłacą dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wprowadziła ustawa dnia 17 grudnia 2021 r. Dodatek był wypłacany w dwóch wysokościach; wyższa kwota przysługiwała gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem. Taki sam mechanizm utrzymano w propozycji przedłużającej dodatek na pierwsze półrocze 2024 r.

Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych

Projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych zakłada zmianę brzmienia art. 155 ust. 11 regulacji dotyczącego terminu wdrożenia e-doręczeń ogłaszanego komunikatem ministra cyfryzacji. Dotychczasowe brzmienie tego ustępu „Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.” miałoby zostać zastąpione formułą „Termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.”. Zgodnie z projektem nowelizacja miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to o tyle istotne, że w przypadku jej uchwalenia jeszcze w trakcie obecnego posiedzenia Sejmu, jest szansa na to, by weszła w życie przed upływem aktualnie obowiązującego terminu wdrożenia e-doręczeń ustalonego 22 listopada br. komunikatem ministra cyfryzacji na 30 grudnia br. Dla przypomnienia – majowy komunikat resortu w tej sprawie mówił o dacie 10 grudnia.

Koncert Patroni Roku 2023, 9 grudnia 2023 r. , Teatr Wielki w Łodzi

9 grudnia 2023 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się koncert Patroni Roku 2023, którego organizatorem był Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. W wydarzeniu wzięła udział Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek. Hasłem przewodnim wydarzenia był cytat „Szanujmy każdą cząstkę tej ziemi po ojcach…”, którego autorką jest Jadwiga Zamoyska, wybitna Polka i jedna z patronek roku 2023. Koncert był okazją do kulturalnego podsumowania roku oraz szansą zaprezentowania się młodych talentów z regionu. Liczne występy artystyczne poprzedziło wręczenie nagród laureatom programu Fundusz Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego. W

Ponad 1 mld zł na akcję profrekwencyjną dla gmin

Do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzono poprawki dot. zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami do Sejmu i Senatu - wynika z komunikatu kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podkreślono, że wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł.

Forum Inteligentnego Rozwoju, 19-20 października 2023 r., Uniejów

Forum Inteligentnego Rozwoju – Kongres projektów przyszłości – od 2016 roku tworzą osoby i organizacje wprowadzające lepsze rozwiązania w swojej dziedzinie. Ich praca wpływa na inteligentny rozwój, który opiera na wiedzy i innowacjach. Uczestnicy każdej edycji naszego kongresu technologicznego wykorzystują kreatywne myślenie i sztukę innowacji do podniesienia jakości życia, czyniąc świat lepszym miejscem.

Utrata ważności profili zaufanych o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii

31 października 2023 e. wygasną profile zaufane o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii. Do osób których profil zaufany zostanie unieważniony trafi SMS z informacją jak go przedłużyć - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to blisko 26 mld zł. Wnioski o wsparcie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Za Kancelarią Premiera zamieszczamy pełną listę beneficjentów wraz z kwotami wsparcia i wskazaniem dofinansowanych inwestycji.

1-20   21-40   41-60   61-80   ...   861-879  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego