NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Nabór wniosków do Programu „Patriotyzm jutra” - Edycja 2024

Nabór wniosków do Programu „Patriotyzm jutra” - Edycja 2024

A+ A-

Uprawnione do składania wniosków są samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji takich projektów jak: działania edukacyjno-animacyjne (m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne); wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne; działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii; projekty popularyzujące wiedzę o historii (m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii); tworzenie stron i portali internetowych promujących historię i popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych.

Dofinansowanie w ramach programu może wynieść od 5 tys. zł do 70 tys. zł brutto – w zależności od wysokości wkładu własnego. Dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10 proc. budżetu przedstawionego we wniosku, maksymalny poziom dofinansowania to 30 tys. zł. Przy wkładzie własnym od 20 proc. budżetu zadania maksymalny poziom dofinansowania to 70 tys. zł.

Nabór odbywa się drogą elektroniczną w systemie Witkac (LINK). Wnioski należy składać do 22 lutego 2024 roku do godziny 23:59. Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

Więcej informacji na stronie

Nabór do Programu „Patriotyzm Jutra” − Edycja 2024 - Muzeum Historii Polski w Warszawie (muzhp.pl)

 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego