NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Filmy

Filmy


Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Film z konferencji - „Tworzenie przez jst terenów zieleni w przestrzeni publicznej wraz z bazami edukacyjnymi

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu z konferencji nt. „Tworzenie przez jst terenów zieleni w przestrzeni publicznej wraz z bazami edukacyjnymi” w dniu 17 października 2022 r. w Uniejowie. Film zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Konferencja adresowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów świata nauki oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Bezpłatny webinar on-line dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy i innych osób pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy - 22 czerwca 2022 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zapraszają na bezpłatny dwu częściowy webinar dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy i innych osób pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Film - „Programy profilaktyczne jako niezędny kierunek w zachowaniu zdrowia w czasie pandemii Covid – 19”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu informacyjnego pt: „Programy profilaktyczne jako niezędny kierunek w zachowaniu zdrowia w czasie pandemii Covid – 19”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Anna Leder - rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Film - „Organizacja procesu leczenia w czasie pandemii Covid – 19 na terenie województwa łódzkiego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu informacyjnego pt: „Organizacja procesu leczenia w czasie pandemii Covid – 19 na terenie województwa łódzkiego”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Anna Leder - rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,.

Film - „Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Marcin Piwowarski - zastępca dyr. Departamentu Kolejnictwa (DTK).

Film - „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: dr hab. Maciej Nowak.

Film - „Możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań na drogach samorządowych”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań na drogach samorządowych”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Beata Leszczyńska - zastępca dyr. Departamentu Dróg Publicznych.

Film - „Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów - pomiędzy teorią, a praktyką”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów - pomiędzy teorią, a praktyką”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: dr Tomasz Matuszak - historyk - archiwista, teoretyk i praktyk.

Film - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Joanna Zadłużna - radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Film - „Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu informacyjnego pt: „Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Paweł Czwarno - zastępca dyr. Departamentu Infrastruktury Sportowej.

1-10  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego