TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Projekty

Projekty

A+ A-
 

 Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego uczestniczy w realizacji projektu
pt. „SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH – WDROŻENIE SMUP”.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu krajowego.
Wartość projektu to 27.347.076,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 23.048.116,18 zł.
Okres realizacji: kwiecień 2019 – wrzesień 2021.
Więcej informacji na temat projektu: https://www.nist.gov.pl/informacje/projekty,1662.html

 

 

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego realizuje zadanie pn. „Konferencja pn. Funkcja prewencyjna prawnych form ochrony przyrody przeznaczona dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy nr 108/EE/2019 r. zawartej w dniu 5 lipca 2019 r.

 

wartość ogólna zadania: 47 000,00 zł

dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 40 000,00 zł

 

Ochrona prawna przyrody występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z zespołem norm prawnych, mających zagwarantować taki układ stosunków społecznych i gospodarczych, któryby zapobiegał zmianom szkodliwym lub niepożądanym. Jest to podstawowe zadanie samorządu terytorialnego w zakresie ochronie przyrody. Ograniczona wielkość wykorzystywanych zasobów przyrody, przy jednoczesnym bardzo dużym wzroście poziomu ich eksploatacji, stwarza problemy surowcowe mające wpływ na ochronę środowiska jako dobra wspólnego. Taki stan przekłada się na skuteczność realizacji funkcji prewencyjnej prawnych form ochrony przyrody. Przystępując do analizy zagadnień dotyczących prawnych form ochrony przyrody należy zwrócić uwagę, że określenie „ochrona prawnych form przyrody” łączy dwie podstawowe funkcje znaczeniowe. Przez ochronę prawodawca rozumie czynności mające na celu utrzymanie czegoś w stanie nie zmienionym, czynności zapobiegające niekorzystnym zmianom, a także mające na celu kształtowanie środowiska. Ponadto terminem tym określa się czynności zmierzające do przywrócenia jakiegoś obiektu do stanu poprzedniego oraz czynności zmierzające do osiągnięcia postulowanego przez prawodawcę stanu danego obiektu parku narodowego, rezerwatu przyrody czy pomnika przyrody. W każdym wypadku chodzi o zapobieganie lub zaniechanie jakiejś czynności uznanej za szkodliwą punktu widzenia stanu faktycznego, który nie powinien być zmieniany ani też odbiegać od modelu w prawie ustalonego.

Możliwość skonfrontowania środowiska akademickiego przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego
z doświadczeniami płynącymi z funkcjonowania samorządu terytorialnego pozwoli na wymianę doświadczeń oraz praktyczne wykorzystanie wyników badań w działalności jednostek samorządu terytorialnego.  

Przygotowywana konferencja umożliwi analizę podstawowej funkcji prawnych form ochrony przyrody
i jej znaczenia dla wykonywania zadań w omawianym obszarze przez administrację samorządową. Agenda wydarzenia, które odbędzie się 17 września 2019 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, dostępna jest na stronie internetowej NIST.

Udział w projekcie ma charakter nieodpłatny. Wnioskodawca szczególny nacisk kładzie na włączenia
w działania edukacyjne szerokiego grona interesariuszy, dlatego też rekrutacja do udziału w projekcie dostosowana będzie do każdej z grup odbiorców. Uczestnicy zaproszeni zostaną za pośrednictwem korespondencji elektronicznej/listowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, szkół średnich, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych.

Rejestracja na konferencje odbywa się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie NIST https://www.nist.gov.pl/edukacja/konferencja---funkcja-prewencyjna-prawnych-form-ochrony-przyrody---17-wrzesnia-2019-r----uniejow,1657.html

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Materiały pokonferencyjne:

https://www.nist.gov.pl/nauka-i-badania/ekspertyzy-i-opracowania-nr-87,1825.html

https://www.nist.gov.pl/nauka-i-badania/ekspertyzy-i-opracowania-nr-88,1826.html

https://www.nist.gov.pl/nauka-i-badania/ekspertyzy-i-opracowania-nr-89,1827.html

 

 

 

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego