NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna


Wyjazd do Norwegii w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego „Wspólne Ścieżki”.

W dniach 25-30 października 2023 roku Pani Dyrektor NIST Iwona Wieczorek wraz z pracownikiem NIST Grzegorzem Nawrot uczestniczyli w wyjeździe do Norwegii w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego „Wspólne Ścieżki”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Hagia Marina oraz ANS Perfect Connection.

XVII posiedzenie plenarne CDDG, 27-28 kwietnia 2023 r., Strassburg

Przewodniczący CDDG, Pan Paul Rowsell, rozpoczął spotkanie witając członków - w tym nowych z Danii, Niemiec i Ukrainy. Na początku posiedzenia CDDG przeprowadziło wymianę poglądów na temat - wtedy jeszcze w przygotowaniu - IV Szczytu Rady Europy (Reykjavik, Islandia, 16-17 maja), z ambasadorem Svetlaną Gelevą, przewodniczącą grupy raportującej Komitetu Ministrów ds. Demokracji (GR-DEM) oraz Claudią Luciani, Dyrektorem ds. Godności Człowieka, Równości i Zarządzania. CDDG został poinformowany o spodziewanych wynikach Szczytu, które obejmować mogły końcową deklarację - ustanowienie rejestru szkód powstałych w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Konferencja naukowa "Budowanie Silniejszych Ekosystemów dla Społecznych Przedsiębiorstw w Europie”, 2-5 kwietnia 2023 r. , Ateny

W dniach 2-5 kwietnia 2023 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek uczestniczyła z wystąpieniem posterowym podczas konferencji naukowej „Building Stronger Ecosystems for Social Enterprises in Europe (Budowanie Silniejszych Ekosystemów dla Społecznych Przedsiębiorstw w Europie)” w Atenach. Wydarzenie odbywało się w ramach współpracy NIST z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

XVI posiedzenie plenarne Komitetu ds. Demokracji i Rządów (CDDG), 28-29 listopada 2022 r., Strasburg

W dniach 28-29 listopada 2022 r. odbyło się XVI posiedzenie plenarne Komitetu ds. Demokracji i Rządów (CDDG) w formule stacjonarnej - w Strasburgu. W spotkaniu uczestniczyli Pani Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek oraz pracownik NIST Grzegorz Nawrot. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komitetu pan Paul Russel.

15 plenarne Posiedzenie Europejskiego Komitetu ds. Demokracji i Rządzenia (CDDG), 21-22 kwietnia 2022 r.

W dniach 21 – 22 kwietnia 2022 r. odbyło się 15 Plenarne Posiedzenie Europejskiego Komitetu ds. Demokracji i Rządzenia (CDDG). Posiedzeniu przewodniczył Pan Paul Rowsell z Wielkiej Brytanii. Pan Przewodniczący otworzył posiedzenie i powitał uczestników, poinformował uczestników o wynikach posiedzenia Prezydium, które odbyło się w dniach 24 i 25 marca 2022 r. podczas którego omówiono plan pracy Komitetu Rady Europy. Przewodniczący odniósł się również do niedawnego przyjęcia przez CDDG oświadczenia w sprawie trwającej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które podkreśla m.in., że dobre rządy demokratyczne są kluczem do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.

Webinarium nt. „Administracja Publiczna jako lider działań proekologicznych” - 16 września 2021 r.

16 września 2021 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w webinarium nt. Administracja Publiczna jako lider działań proekologicznych.

Spotkanie Dyrektora NIST dr Iwony Wieczorek z Burmistrzem Aten

W dniach 14 – 18 lipca 2021r. w Atenach Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek wzięła udział w spotkaniach m.in. z Burmistrzem Aten Panem Kostasem Bakoyannisem, które obejmowały tematykę poświęconą m.in. nawiązaniu współpracy terytorialnej między JST Polski i Grecji, rozwojowi dwustronnej turystyki, upowszechnianiu prawdy historycznej i projektom edukacyjnym jak również w konferencji „Polsko-Greckie Dziedzictwo Wolności”. Polska delegacja wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ambasadora RP w Atenach z udziałem przedstawicieli społeczności polskiej w Atenach.

W dniach 16-17 czerwca odbyły się w formie online warsztaty dobrych praktyk z udziałem praktyków z OECD.

W dniach 16-17 czerwca odbyły się w formie online warsztaty dobrych praktyk z udziałem praktyków z OECD. Drugi dzień rozpoczął Pan Donal Mulligan prezentacją nt. najważniejszych wniosków i proponowanych rekomendacji OECD.

Spotkanie grupy roboczej CDDG ds. rozliczalności (accountability)

Dnia 14 czerwca 2021r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, które grupa robocza CDDG ds. rozliczalności zorganizowała online. Grupa robocza ds. rozliczalności omówiła projekt na 3. posiedzeniu (8-9 marca), a następnie został on przeanalizowany przez CDDG na 13. posiedzeniu (15-16 kwietnia), na którym postanowiono zorganizować dodatkowe posiedzenia grupy roboczej przed latem, aby osiągnąć postęp w realizacji bieżących zadań.

Dnia 28 maja 2021r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, które grupa robocza CDDG ds. demokracji i technologii (GT-DT) zorganizowała online, z udziałem przedstawicieli organów zarządzających wyborami.

Dnia 28 maja 2021r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, które grupa robocza CDDG ds. demokracji i technologii (GT-DT) zorganizowała online, z udziałem przedstawicieli organów zarządzających wyborami. Sekretariat zaprezentował postęp prac do dnia dzisiejszego

EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG), Council of Europe w Strasburgu, wideokonferencja 15-16.04.2021 r.

15 oraz 16 kwietnia 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Europejskiego Komitetu Demokracji i Dobrego Rządzenia (CDDG). Pierwsza sesja została poświęcona została na przedstawienie informacji na temat ostatnich działań i rozwoju, działalności Komitetu Ministrów i innych organów Rady Europy, stanu realizacji działań CDDG zgodnie z jej zakresem zadań na lata 2020-2021, zagadnieniu demokracji i jej związku z nowoczesną technologią oraz promowaniu demokratycznego sprawowania rządów poprzez wspólne doświadczenia. Skupiono się na zadaniu szczegółowym: wpływie transformacji cyfrowej na demokrację i dobre rządy. Druga sesja dotyczyła pracy nad zadaniem szczegółowym: opracowaniem standardów dotyczących nowych technologii formie rekomendacji Komitetu Ministrów lub wytycznych oraz odpowiedzialności demokratycznej. Wprowadzono plan 4-letnich ram strategicznych, przedstawiono dotychczasowe projekty Komitetu Ministrów oraz Centrum Ekspertyz na rzecz Dobrego Rządzenia. Na 13. posiedzeniu plenarnym (15-16 kwietnia 2021 r., w formie wideokonferencji) Europejski Komitet Demokracji i Sprawowania Rządów (CDDG) przyjął porządek posiedzenia, któremu przewodniczył Markku Mölläri (Finlandia), przewodniczący Komitetu.

Spotkanie on-line WORKING GROUP ON ACCOUNTABILITY (GT-RE), 8-9 marca 2021 r.

8 oraz 9 marca 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie Grupy Roboczej ds. Rozliczalności (Accountability). Pierwsza sesja została poświęcona została na zasady ogólne i podstawowe twierdzenia (przejrzystość, dostęp do dokumentów urzędowych i udział społeczeństwa, szkolenie i podnoszenie świadomości oraz jakość przepisów) oraz odpowiedzialność polityczną. Druga sesja dotyczyła odpowiedzialności prawnej oraz kierowniczej.

WORKING GROUP ON DEMOCRACY AND TECHNOLOGY(GT-DT), EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG), Council of Europe, wideokonferencja, 8 lutego 2020 r., Strasburg

8 lutego 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii. Pierwsza sesja została poświęcona została zagadnieniu wpływu transformacji cyfrowej (w tym także sztucznej inteligencji) na demokrację i sprawowanie rządów. Druga sesja dotyczyła opracowania standardów dotyczących nowych technologii i różnych etapów procesu wyborczego, w tym rejestracji wyborców, przekazywania i zestawienia wyników.

EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG), Council of Europe w Strasburgu, wideokonferencja 25-27.11.2020 r.

W dniach 25-27 listopada 2020 r. odbyło się w formie wideokonferencji 12 posiedzenie Europejskiego Komitetu Demokracji i Dobrego Rządzenia (CDDG). Podczas spotkania CDDG zatwierdził raport ilustrujący, w jaki sposób państwa członkowskie Rady Europy zapewniają demokratyczne sprawowanie rządów, odpowiadając jednocześnie na bezprecedensową sytuację zagrożenia zdrowia wywołaną przez Covid-19. Sprawozdanie opiera się na wkładzie członków CDDG i jest dostępne na specjalnej stronie internetowej Covid-19 Covid-19 webpage. Omówiono również projekt studium na temat wpływu transformacji cyfrowej, w tym sztucznej inteligencji, na demokrację i sprawowanie rządów.

WORKING GROUP ON DEMOCRACY AND TECHNOLOGY(GT-DT), EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG), Council of Europe, Strasburg, wideokonferencja, 22.-23. 10.2020 r.

W dniach 22-23 października 2020 roku odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii . Głównym celem spotkania było opracowanie wspólnego dokumentu dotyczącego wpływu transformacji cyfrowej na demokrację i dobre rządzenie. Zaproszeni eksperci reprezentujący świat nauki i organizacje globalne przedstawili informacje na temat cyfrowej transformacji administracji publicznej oraz wykorzystania nowych technologii w cyklu wyborczym. W wideokonferencji grupy roboczej uczestniczył przedstwieciel NIST.

WORKING GROUP ON ACCOUNTABILITY (GT-RE) EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG) Council of Europe, Strasburg, wideokonferencja 28-29.09.2020 r.

Prace i dyskusje grupy tematycznej koncentrowały się na opracowaniu zaleceń dotyczących zagadnienia odpowiedzialności urzędników i organów władzy na poziomie lokalnym i regionalnym. Wysłuchano wypowiedzi ekspertów - przedstawicieli świata nauki. Omówiono szeroko różne wątki związane z zagadnieniem odpowiedzialności (accountability), w szczególności: odpowiedzialność demokratyczną, odpowiedzialność karną, odpowiedzialność administracyjną i odpowiedzialność finansową.

WORKING GROUP ON DEMOCRACY AND TECHNOLOGY (GT-DT), EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG) Council of Europe, Strasburg, wideokonferencja, 23.09.2020 r.

W dniu 23 września 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii (GT-DT). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy, w tym reprezentant Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, jak również zaproszeni goście - eksperci prowadzący badania w zakresie demokracji i dobrego rządzenia. Celem spotkania GT-DT było wypracowanie wytycznych na rzecz rozwoju form e-demokracji w odpowiedzi na uwarunkowania rewolucji technologicznej i kryzysu pandemicznego.

EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG) Council of Europe w Strasburgu, wideokonferencja, 10-11.09.2020 r.

Celem posiedzenia plenarnego CDDG było wypracowanie rozwiązań na rzecz wzmocnienia instytucji demokratycznych i dobrego rządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z wyzwaniem COVID -19. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój form e-demokracji, jako odpowiedź na nowe uwarunkowania w dobie kryzysu pandemicznego. Zaprezentowano bieżącą wersję wytycznych dotyczącą e-demokracji.

Trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB, 28-29 maja 2019 r., Helsinki

W dniach 28-29 maja 2019 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs) w Helsinkach odbyło się trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB , platformy która powstała w roku 2017, związanej z Intercultural Cities Programme, programem wspierającym miasta oraz władze lokalne w działalności na rzecz integracji międzykulturowej, kreowaniu wszechstronnych międzykulturowych strategii, wspieraniu integracji, tworzeniu wzajemnej akceptacji w kulturowo zróżnicowanych społecznościach.

Międzynarodowa Konferencja „Współpraca Transgraniczna w Europie: decentralizacja, ramy prawne i praktyka" - 25 maja 2018 r. - Dubrownik

W dniu 25 maja 2018 r. odbyła się w Dubrowniku Międzynarodowa Konferencja „Współpraca Transgraniczna w Europie: decentralizacja, ramy prawne i praktyka"

1-20   21-27  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego