NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca zagraniczna » Trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB, 28-29 maja 2019 r., Helsinki

Trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB, 28-29 maja 2019 r., Helsinki

A+ A-

W dniach 28-29 maja 2019 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs) w Helsinkach odbyło się trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB , platformy która powstała w roku 2017, związanej z Intercultural Cities Programme, programem wspierającym miasta oraz władze lokalne w działalności na rzecz integracji międzykulturowej, kreowaniu wszechstronnych międzykulturowych strategii, wspieraniu integracji, tworzeniu wzajemnej akceptacji w kulturowo zróżnicowanych społecznościach. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Europy oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii. W spotkaniu w Finlandii udział wzięło około trzydziestu przedstawicieli, głównie z państw członkowskich UE, z Kanady, reprezentanci uczelni wyższych, samorządu lokalnego, instytucji zajmujących się sprawami imigrantów, oraz przedstawiciel OECD. Uczestniczył w nim także reprezentant Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. W Helsinkach dyskutowano nad projektem Inclusive integration strategies: managing migration as an opportunity,  dotyczącym modelu strategii integracyjnej, który może służyć jako źródło informacji, być wskazówką bądź inspiracją dla poszczególnych państw. W pierwszym dniu spotkania dyskutowano nad strukturą strategii integracji międzykulturowej. W szczególności omówiono zasady strategii integracji międzykulturowej, cele zawarte w raporcie, które odnosiły się do zagadnień równości, równouprawnienia, pluralizmu, interakcji i wzajemnych relacji oraz aktywnego obywatelstwa również w odniesieniu do obcokrajowców i imigrantów. Podczas spotkania omówiono także strukturę tzw. inclusive integration strategy oraz zaprezentowano narzędzie pn. Intercultural Citizenship Test, który opiera się na międzykulturowym pojęciu obywatelstwa.

Drugiego dnia uczestnicy spotkali się w ratuszu w sąsiadującym z Helsinkami mieście Vantaa. Wydarzenie otworzył Zastępca Burmistrza miasta Pan Jaakko Niinistö, który przedstawił prezentację – Welcome to Vantaa „A Brave and easy – going city” dotyczącą miasta, finansów, jego mieszkańców, w tym imigrantów i obcokrajowców. Pani Laura Parsama, manager zajmująca się sprawami międzynarodowymi w mieście Vantaa w prezentacji pt. Brave and relaxed international Vantaa omówiła zadania swojej jednostki, strukturę mieszkańców miasta oraz  zaprezentowała miasta partnerskie. Pani Hannele Lautiola zwróciła uwagę na zagadnienia dotyczące planu wielokulturowego oraz promocji dobrych relacji w mieście - City of Vantaa’s Multicultural Plan and promoting Good Relations in Vantaa. Przedstawiono również działania na rzecz imigrantów, rolę organizacji pozarządowych, projekt pn. Coaching together , koordynowany przez miasto Vantaa, którego istotnym celem jest wspieranie imigrantów w znalezieniu pracy. Projekt omówili wspólnie Pani Suvi Linden (Project Manager) oraz Pan Bassan Arslan (Coach, Hakunila International Society). Spotkanie zakończyło się dyskusją uczestników Inclusive Integration Policy Lab z pracownikami ratusza w mieście Vantaa oraz zaproszonymi gośćmi, głównie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz imigrantów. Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostatały założenia projektu Neighbourhood mothers lokalnej organizacji partnerskiej: Women’s NGO Nicehearts.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego