NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca krajowa

Współpraca krajowa


Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends, 13-14 maja 2024 r., Sopot

Ideą wydarzeń realizowanych w ramach Local Trends: Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie i Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu jest inicjowanie dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej. W gronie ekspertów zasiadających w Radzie Programowej opracowywany jest program, w którym koncentrujemy się na najistotniejszych kwestiach dla rozwoju polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów.

Stosowanie e-Doręczeń przesunięte w czasie na 1 października 2024 r.

19 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2699). Wprowadza ona trzy następujące zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, która wyznacza na 1 października 2024 r. nowy termin stosowania e-Doręczeń.

Premier powołał nowych wojewodów

Premier Donald Tusk na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego powołał nowych wojewodów. Maciej Awiżeń - wojewoda dolnośląski Marek Cebula - wojewoda lubuski Michał Sztybel – wojewoda kujawsko-pomorski  Dorota Ryl – wojewoda łódzki Marek Wójcik – wojewoda śląski Monika Jurek – wojewoda opolski Radosław Król – wojewoda warmińsko-mazurski  Józef Bryk – wojewoda świętokrzyski Adam Rudawski – wojewoda zachodniopomorski Teresa Kubas-Hul – wojewoda podkarpacki Jacek Brzozowski –  wojewoda podlaski Beata Rutkiewicz – wojewoda pomorski Krzysztof Komorski - wojewoda lubelski Mariusz Frankowski - wojewoda mazowiecki Krzysztof Klęczar - wojewoda małopolski Agata Sobczyk - wojewoda wielkopolski

Porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Porozumienie o współpracy Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

"Misja i wizyta studyjna. Promocja potencjału gospodarczego regionu łódzkiego na przykładzie gminy Uniejów”, 25 sierpnia 2023 r.

W dniu 25 sierpnia 2023 r. Gmina Uniejów była organizatorem misji gospodarczej. W wydarzeniu pn. „Misja i wizyta studyjna. Promocja potencjału gospodarczego regionu łódzkiego na przykładzie gminy Uniejów”, podczas którego poruszono tematykę promocji regionalnych usług uzdrowiskowych i ekologicznych na rynkach zagranicznych uczestniczyła Dyrektor NIST - dr Iwona Wieczorek.

IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Granic InSec2023, 16 marca 2023 r., Warszawa

16 marca 2023 r. w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Granic InSec2023. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej.

Porozumienie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

9 marca 2023 r. dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego popisali porozumienie o współpracy, które formalizuje dotychczasowe działania.

Porozumienie z Akademią Nauk Stosowanych w Łomży

8 marca 2023 r. w Łomży Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, który reprezentowała Pani Dyrektor dr Iwona Wieczorek oraz Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, którą reprezentował Rektor dr hab. Dariusza Surowika, prof. ANSŁ, podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują w zawartym porozumieniu współpracę w zakresie: wydawniczym, opracowywania ekspertyz, inicjonowania prac rozwojowo-badawczych, organizacji praktyk oraz staży studenckich, a także konferencji, seminariów, szkoleń.

CDDG – grupa robocza ds. odpowiedzialności (GT-RE) - 28 - 29 września 2020

Prace i dyskusje grupy tematycznej koncentrowały się na opracowaniu zaleceń dotyczących zagadnienia odpowiedzialności urzędników i organów władzy na poziomie lokalnym i regionalnym. Wysłuchano wypowiedzi ekspertów - przedstawicieli świata nauki. Omówiono szeroko różne wątki związane z zagadnieniem odpowiedzialności (accountability) w szczególności: odpowiedzialność demokratyczną, odpowiedzialność karną, odpowiedzialność administracyjną i odpowiedzialność finansową

CDDG Grupa robocza ds. demokracji i technologii (GT-DT) - 29 września 2020 r.

Podczas spotkania w formie wideokonferencji omówiono i przedyskutowano wstępną wersję raportu dotyczącego wpływu transformacji cyfrowej, w tym sztucznej inteligencji i zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, na demokrację i dobre rządzenie. Przedstawiono i omówiono prezentacje ekspertów: „Mikrotargetowanie w kampaniach politycznych: stan bieżących debat" i "Cyfrowa transformacja administracji publicznej: najlepsze praktyki i trendy".

Instytucje współpracujące

Instytut zawiera porozumienia z ośrodkami akademickimi, organizacjami samorządowymi oraz organizacjami obywatelskimi na podstawie, których realizowane są praktyczne przedsięwzięcia istotne dla funkcjonowania lokalnych i regionalnych wspólnot mieszkańców.

1-11  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego