NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca krajowa » Instytucje współpracujące

Instytucje współpracujące

A+ A-

Instytut zawiera porozumienia z ośrodkami akademickimi, organizacjami samorządowymi oraz organizacjami obywatelskimi na podstawie, których realizowane są praktyczne przedsięwzięcia istotne dla funkcjonowania lokalnych i regionalnych wspólnot mieszkańców.

 

Do tej pory podpisano porozumienia:

 

 • z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, 
 • ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów,   
 • z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów,    
 • ze Stowarzyszeniem Gdańsk, Gdynia, Sopot Obszar Metropolitalny. 
 • z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego. 
 • z Fundacją Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina.
 • z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.  
 • z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.  
 • z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.  
 • z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
 • z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.  
 • z Serwisem Administracyjno Samorządowym.  
 • z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.  
 • z Uniwersytetem Zielonogórskim.  
 • z Politechniką Warszawską.  
 • z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 • z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie - Oddziałem Łódzkim w Łodzi
 • z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
 • z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu
 • z Urzędem Ochrony Danych Osobowych 
 • z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
 • List intencyjny Biura Programu Niepodległa 
 • z Instytutem Badań Edukacyjnych 
 • z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • z  Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej 
 • z Narodowym Instytutem Wolności 
 • z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie 
 • z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu  
 • z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
 • z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego  
 • z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie  
 • z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną  
 • ze Związkiem Samorządów Polskich 
 • z Centrum Szkoleniowym Poczty Polskiej S.A. 
 • z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
 • z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 
 • z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej 
 • z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego 
 • z Narodowym Instytutem Dziedzictwa 
 • z Łódzkim Kuratorium Oświaty PDF
 • z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich 
 • ze Związkiem Gmin Pomorskich 
 • z Szefem Służby Cywilnej (SSC) - Dobrosławem Dowiat-Urbańskim 
 • z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
 • z Centrum e-Zdrowia 
 • z Wojewodą Mazowieckim 
 • z 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej 
 • z Wojewodą Pomorskim oraz Komendantem Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
 • z Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu 
 • z Filią Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
 • z Akademią Nauk Stosowanych w Łomży
 • z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie
 • z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
 • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu
 • Porozumienie z Urzędem Statystycznym w Łodzi


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego