Strona główna » O Instytucie » Współpraca krajowa » Instytucje współpracujące

Instytucje współpracujące

A+ A-
 

Instytut zawiera porozumienia z ośrodkami akademickimi, organizacjami samorządowymi oraz organizacjami obywatelskimi na podstawie, których realizowane są praktyczne przedsięwzięcia istotne dla funkcjonowania lokalnych i regionalnych wspólnot mieszkańców.

 

Do tej pory podpisano porozumienia:

 • z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, 
 • ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów,   
 • z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów,    
 • ze Stowarzyszeniem Gdańsk, Gdynia, Sopot Obszar Metropolitalny. 
 • z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego. 
 • z Fundacją Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina.
 • z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.  
 • z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.  
 • z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.  
 • z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
 • z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.  
 • z Serwisem Administracyjno Samorządowym.  
 • z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.  
 • z Uniwersytetem Zielonogórskim.  
 • z Politechniką Warszawską.  
 • z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 • z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie - Oddziałem Łódzkim w Łodzi
 • z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
 • z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu
 • z Urzędem Ochrony Danych Osobowych 
 • z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
 • List intencyjny Biura Programu Niepodległa 
 • z Instytutem Badań Edukacyjnych 
 • z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • z  Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej 
 • z Narodowym Instytutem Wolności 
 • z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie 
 • z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu  
 • z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
 • z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego  
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego