NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Opinie i analizy

Opinie i analizy


Opinie i analizy nr 64

Opłata adiacencka – analiza wybranych przepisów

Opinie i analizy nr 63

Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego

Opinie i analizy nr 62

Problem wypalenia zawodowego: przyczyny, konsekwencje, zapobieganie

Opinie i analizy nr 61

Sankcje wobec Rosji w związku z jej agresją zbrojną na Ukrainę w świetle Prawa zamówień publicznych

Opinie i analizy nr 60

Środki dowodowe w postępowaniu o wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Opinie i analizy nr 59

Miasto inteligentne – wyzwania dla administracji samorządowej

Opinie i analizy nr 58

Rekonstrukcja historyczna – badania oraz promocja dziejów regionu

Opinie i analizy nr 57

Główne kierunki rozwoju inteligentnych miast. Doświadczenia krajowe na tle megatrendów światowych

Opinie i analizy nr 56

Prawne aspekty nałożenia przez organ JST opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Opinie i analizy nr 55

Kara umowna - zasady naliczania, obrony i miarkowania

Opinie i analizy nr 54

Status prawny inwestora w prawie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem koncepecji budowlano-prawnych objętych reformą Polskiego Ładu 2021

Opinie i analizy nr 53

Ustroje jednostek pomocniczych polskich miast w ujęciu porównawczym

Opinie i analizy nr 52

Rola i znaczenie Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w procesie ustawicznego kształcenia archiwistów – pracowników jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych

Opinie i analizy nr 51

Możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania wiedzą przez samorządy w dobie pandemii

Opinie i analizy nr 50

Organizacja i funkcjonowanie polskich gmin uzdrowiskowych

Opinie i analizy nr 49

Kompetentni przywódcy w jst

Opinie i analizy nr 48

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu

Opinie i analizy nr 47

Rocznice narodowe - upamiętnianie września 1939 roku w samorządach

Opinie i analizy nr 46

Tworzenie zielonych miejsc pracy jako wyzwanie dla polskich samorządów

Opinie i analizy nr 45

Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin
1-20   21-40   41-60   61-61  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego