NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Repozytorium samorządowe

Repozytorium samorządowe


Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza  pracowników naukowych, ekspertów, samorządowców do umieszczania swoich prac w Repozytorium NIST.

Repozytorium stanowi swego rodzaju cyfrową bibliotekę, z której każdy może skorzystać
w dowolnym czasie za pośrednictwem internetu. W ten sposób chcemy przybliżyć zainteresowanym dorobek wybitnych przedstawicieli nauki i samorządu terytorialnego.

Local government repository

The National Institute of Local Government invites researchers, experts, and local government officials to submit their work to the NIST Repository.

The repository is a kind of digital library, which anyone can use at any time via the Internet.

The Repository is a kind of digital library that anyone can use at any time via the Internet. The Repository is a kind of digital library, which can be used by anyone at any time via the Internet. In this way, we want to make the achievements of outstanding representatives of science and local self-government more accessible to those interested.

1-20   21-25  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego