NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowania


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 163

Tryb ustalania zwolnienia z odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 162

Zasady i tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 161

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 160

Wybrane rozwiązania prawne wspierające przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 159

Unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia publicznego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 158

Postępowanie przed organem JST w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 157

Wypadki: rodzaje, świadczenia powypadkowe. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie oraz działania prewencyjne.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 156

Kluczowe aspekty wznowienia postępowania przed organem JST

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 155

Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego w stosunku do uchwał JST

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 154

Wyzwania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem „inteligentnej przestrzeni miejskiej” w warunkach polskich

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 153

„Współpraca Smart City - Smart Villages dla wyższości jakości życia mieszkańców i środowiska”

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 152

Rola cyfryzacji we wdrażaniu zrównoważonej mobilności w polskich miastach

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 151

Analiza potencjału polskich miast w kierunku smart cities 3.0.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 150

Wybrane aspekty proceduralne zamówienia z wolnej ręki

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 149

Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 148

Instytucja biegłego w postępowaniu administracyjnym

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 147

Stowarzyszenie komunalne z perspektywy Prawa zamówień publicznych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 146

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego jako forma realizacji wspólnych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 145

Udostępnianie akt postępowania administracyjnego - obowiązki organów administracji publicznej prowadzących postępowanie administracyjne

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 144

Publiczny rejestr umów
1-20   21-40   41-60   ...   141-151  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego