NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowania


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 24

Prawne aspekty tworzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 23

Formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie promocji Polski za granicą

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 22

Rola współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w promowaniu Polski za granicą

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 21

Współpraca międzynarodowa lokalnych jednostek samorządu terytorialnego a promocja Polski za granicą

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 17

Dobre praktyki drogą do Centrów Usług Wspólnych. Z doświadczeń Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 14

Prawne aspekty tworzenia centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 13

Ekspertyza w przedmiocie wybranych zagadnień związanych z delimitacją obszaru Górnego Śląska przepisów w kontekście ustawy o związkach metropolitalnych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 12

Propozycja kategoryzacji gmin

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 11

Propozycja korekt mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego dochodów jednostek samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 9

Realizacja zadań z zakresu transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 7

Podstawowe problemy związane z wdrożeniem Dyrektywy Powodziowej UE przez samorządy w Polsce

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 6

Diagnoza funkcjonowania funduszu sołeckiego na przykładzie gmin Województwa wielkopolskiego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 5

Ekspertyza na temat oszczędności dla samorządów terytorialnych wynikających ze wspólnych zakupów sprzętu informatycznego dla szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 4

Możliwości racjonalizacji kosztów działania placówek oświatowo – wychowawczych, w oparciu o przepisy dotyczące centrów usług wspólnych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 3

Standardy edukacyjne realizowane przez samorządy terytorialne

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 2

SMART CITY+
Możliwości adaptacji rozwiązań z zakresu Smart Cities na potrzeby polskich miast.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 1

SMART CITY+
Jak wykorzystać koncepcję Smart Cities oraz pokrewną Smart Specialization do wsparcia rozwoju mniejszych miast w Polsce?
1-20   ...   101-120   121-140   141-157  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego