NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowania


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 39

Możliwości wykorzystania wątków patriotyczno-historycznych w promocji polskich samorządów

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 38

Nowelizacja przepisów samorządowych i wyborczych – aspekty prawne i praktyczne istotne dla jednostek samorządu gminnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 37

Konstytucyjno-aksjologiczne podstawy samorządu

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 36

Wspólna Metoda Oceny w kształtowaniu polityk publicznych: od CAF 2002 do CAF 2020

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 35

Ekspertyza dotycząca Normy ISO 37120

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 34

Europejska Karta Samorządu Lokalnego, konstytucją wspólnot lokalnych w Europie

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 33

Finansowy aspekt działania jednostek samorządu terytorialnego – stan obecny i perspektywy rozwoju

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 32

Ekspertyza „Optymalny rozmiar obszaru metropolitalnego. Doświadczenia europejskie”

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 31

Ekspertyza dotycząca ograniczenia liczby kadencji pochodzących z wyborów powszechnych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 30

Ekspertyza prawna w przedmiocie „Kompleksowych rozwiązań w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw (janosikowe)”

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 29

Prawne aspekty udział instytucji kultury w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego (muzea)

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 26

Sejmik Medyczny. Projekt konsultacji społecznych z wykorzystaniem Rawlsowskiej „zasłony niewiedzy”.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 25

Dylematy i wyzwania dla zarządzania procesami wzrostu i rozwoju na obszarach wiejskich

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 24

Prawne aspekty tworzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 23

Formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie promocji Polski za granicą

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 22

Rola współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w promowaniu Polski za granicą

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 21

Współpraca międzynarodowa lokalnych jednostek samorządu terytorialnego a promocja Polski za granicą

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 17

Dobre praktyki drogą do Centrów Usług Wspólnych. Z doświadczeń Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 14

Prawne aspekty tworzenia centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 13

Ekspertyza w przedmiocie wybranych zagadnień związanych z delimitacją obszaru Górnego Śląska przepisów w kontekście ustawy o związkach metropolitalnych
1-20   ...   81-100   101-120   121-140   141-150  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego