NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Aktualności CAF » Posiedzenia Grupy Roboczej CAF, 3 lipca 2018 r., Bruksela

Posiedzenia Grupy Roboczej CAF, 3 lipca 2018 r., Bruksela

A+ A-

W dniu 3 lipca 2018 r. w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej CAF. Ze strony polskiej wzięli w nim udział Katarzyna Dudzik Krajowy Korespondent CAF, reprezentująca Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Jarosław Szymanek, z ramienia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Organizatorem i gospodarzem spotkania byli przedstawicie Asturii, która od 1 lipca 2018 r. przejęła obowiązki prezydencji
w Unii Europejskiej. 

Zasadniczym tematem obrad były zgłoszone już wcześniej przez poszczególne państwa uwagi szczegółowe do przedstawionego projektu nowych założeń CAF (tzw. 3rd Dratf of CAF 2020). Spotkanie rozpoczęły wystąpienia Cristiany Turchetti i Isabelle Verschueren, w których przedstawione zostały założenia ogóle CAF oraz idee poszczególnych krajowych propozycji zmian i uzupełnień. Szczegółowy plan pracy przedstawili z kolei Michael Kallinger i Thomas Prorok. Po krótkiej sesji plenarnej, z udziałem 22 członków reprezentujących różne państwa (w tym: Austrię, Bułgarię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Słowenię, Włochy i Grecję)  rozpoczęła się w praca w mniejszych zespołach roboczych, w których szczegółowo analizowano poszczególne kryteria 3rd Dratf CAF 2020.

Uczestnicy obrad wybierali najbardziej interesujące ich zakresy tematyczne, będące przedmiotem pracy w grupach.  Polscy uczestnicy obrad wzięli udział w pracach szczegółowych nad następującymi kryteriami:
1) Leadrship; 2) Partnership and Resources; 3) Processes; 4) Social Responsibilty Results. W czasie spotkania zgłaszano wiele uwag, propozycji poprawek i uzupełnień niektórych podkryteriów a także sygnalizowano bądź konieczności stworzenia nowych.

Spotkanie brukselskie zakończyła sesja plenarna, w czasie której podsumowano uwagi zgłoszone w poszczególnych grupach warsztatowych i zaprezentowano plan działania na przyszłość. Zgodnie z nim do końca lipca Austria, na podstawie rezultatów wypracowanych w trakcie warsztatów w Brukseli, opracuje kolejny projekt aktualizacji CAF w zakresie nazewnictwa kryteriów i podkryteriów oraz przykładów do podkryteriów. Kraje członkowskie będą miały czas do 25 września br. na przesłanie swoich uwag do nowego projektu Austrii. Z ważnych ustaleń należy jeszcze wskazać, że w połowie sierpnia ma odbyć się webinarium z udziałem krajowych korespondentów CAF wybranych krajów członkowskich tak, by wesprzeć dyskusję nad propozycją Austrii. Z kolei 12 października 2018 r. w Wiedniu odbędzie się kolejne spotkanie Krajowych Korespondentów CAF podsumowujące efekty prac nad aktualizacją CAF zrealizowanych w trakcie prezydencji austriackiej.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego