NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Aktualności CAF » Spotkanie Sieci Praktyków EFAC, 30 marca 2023 r.

Spotkanie Sieci Praktyków EFAC, 30 marca 2023 r.

A+ A-

Drugie Spotkanie Sieci Praktyków EFAC ze spostrzeżeniami na temat Zasad Doskonałości CAF odbyło się 30 marca w godzinach 14:00-15:30.

Podczas tego spotkania główny nacisk położono na temat Oceny Zasad Doskonałości CAF. Ingeborg Maes, belgijska ekspertka CAF i EFAC, przedstawiła praktyczne informacje dotyczące oceny tych zasad.

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

 • Jak przygotować organizacje CAF do oceny Zasad Doskonałości CAF?
 • Jakie dokumenty wziąć pod uwagę?
 • Ogólne podejście do oceny Zasad Doskonałości CAF?
 • Jak oceniać różne etapy (inicjalizacja, realizacja, dojrzałość)

Przedstawiono wiele spostrzeżeń dotyczących oceny Zasad Doskonałości CAF. Oto najważniejsze wnioski:

 • Sporządzenie listy inwentaryzacyjnej w celu wykrycia odpowiednich interesariuszy jest przydatne do zidentyfikowania „ekosystemu” organizacji i poznania ogólnych wymagań wobec administracji publicznej.
 • Administracja publiczna musi udowodnić, że wszystkie praktyki zarządzania, np. w zakresie zorientowania na wyniki, leżą u podstaw ciągłego doskonalenia i wysokich standardów doskonałości.
 • Facylitatorzy CAF odgrywają kluczową rolę w pomyślnym wdrożeniu CAF w administracji publicznej i przygotowaniu ich do Odznaki Skutecznego Użytkownika CAF - certyfikatu dla doskonałych administracji publicznych!

Aby zwiększyć wiedzę i praktyczne podejście jako Facylitator CAF Centrum CAF KDZ zaprojektowało szkolenie dla ekspertów w dziedzinie reformy administracji publicznej, którzy chcą wdrożyć CAF.

W dniach 24 maja, 30 maja i 27 czerwca 2023 r. odbędzie się seminarium online pt.: CAF-Facilitator – Shaping Quality & Change in Public Administration with The Common Assessment Framework.

Po ukończeniu 3-dniowego programu szkoleniowego uczestnicy mogą:

 • stosować zasady zarządzania jakością i doskonałości we własnej organizacji;
 • przenieść treść CAF 2020 do praktyki organizacyjnej i opracować dostosowane do potrzeb ramy oceny CAF;
 • wspierać wdrożenia CAF w sposób profesjonalny i zorientowany na rozwiązania;
 • profesjonalnie promować projekty zmian z CAF na styku rozwoju organizacji i personelu.

Ponadto uczestnicy otrzymują certyfikat KDZ „CAF Facilitator”.

Tematy poruszane podczas szkolenia obejmują:

Stosowanie Systemu Zarządzania Jakością CAF 2020 - 24 maja 2023 r.

 • Podstawowe zasady TQM i „Kultura Doskonałości”
 • CAF 2020 – Standard dobrego zarządzania administracją publiczną
 • Proces CAF w skrócie
 • Prawidłowa ocena za pomocą CAF - Prawidłowe zastosowanie cyklu PDCA
 • Odznaka Doskonałości CAF – Wymagania i odpowiednie przygotowanie

Wdrażanie procesów CAF - 30 maja 2023 r.

 • Zakotwiczenie procesów CAF w organizacji - szkolenie CAF, Warsztaty CAF Consensus Workshop, Warsztaty planu działania CAF
 • Dostosowanie kwestionariusza CAF - Dostosuj CAF do specyficznych wymagań własnej organizacji
 • Analiza interesariuszy – identyfikuj grupy docelowe i zarządzaj wymaganiami
 • Kryteria doskonałości CAF — „system nawigacji” służący do oceny doskonałości organizacji
 • Kontroling CAF i zapewnienie jakości – instrumenty i praktyczne przykłady
 • Zarządzanie zmianą z CAF - Prowadzenie organizacji przez zmianę i inicjowanie procesów refleksji

Facylitacja CAF „Tool-Box” – 27 czerwca 2023 r.

 • Konfigurowanie struktur programu CAF
 • Symulacja CAF - Poznawanie dynamiki procesów CAF
 • Odpowiednio moderuj warsztaty CAF – porady i wskazówki, jak skutecznie facylitować CAF
 • Cyfrowe narzędzia do wdrażania CAF
 • CAF-Online - Narzędzie do przeprowadzania samooceny CAF /
 • Opracowanie mapy drogowej wdrożenia CAF dla własnej organizacji

Więcej informacji na temat seminarium: https://www.kdz.eu/en/courses/21968o1pp23

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego