Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST » II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”10.11.2017 r., Lublin

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”10.11.2017 r., Lublin

A+ A-
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP zorganizowali w dniu 10 listopada br. II Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej. Po raz drugi w gmachu Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie spotkali się urzędnicy, naukowcy
i eksperci aby podyskutować o zmieniającej się rzeczywistości prawnej w obszarze akt stanu cywilnego.

 

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim instytucjom za udział w konferencji zaznaczając, że celem drugiej edycji konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką rejestracji stanu cywilnego. Pan Minister Tomasz Zdzikot, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w swoim wystąpieniu przedstawił priorytety i rolę Ministerstwa we wspieraniu urzędników stanu cywilnego w różnych aspektach, m.in.: digitalizacji zbiorów, doskonaleniu zawodowym czy wspólnym opracowywaniu przepisów prawnych. W dalszej kolejności głos zabrał pan Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski, który w imieniu Wojewody Lubelskiego dr hab. Przemysława Czarnka, powitał zebranych uczestników konferencji. Pan wicewojewoda poruszył ciekawe aspekty dotyczące nowych wyzwań stojących przed urzędnikami stanu cywilnego.
W trakcie konferencji Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego reprezentowali dr hab. Marcin Szewczak i dr Jarosław Matla, który podczas swojego wystąpienia, w imieniu dr Iwony Wieczorek – Dyrektora NIST, przedstawił rolę Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego we wspieraniu jednostek samorządowych a także ofertę współpracy skierowaną m.in. do urzędników stanu cywilnego oraz pracowników naukowych prowadzących badania w tym zakresie. Ponadto w części otwierającej konferencję wystąpili m.in. pani poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, profesor Zbigniew Cieślak - sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz dr Edyta Bielak-Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Po uroczystym otwarciu konferencji i wystąpieniach zaproszonych gości, nastąpiła uroczystość wręczenia przez Pana Ministra Tomasza Zdzikota, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczeń honorowych za zasługi dla samorządu terytorialnego wybranym pracownikom urzędów stanu cywilnego.

 

Podczas  I sesji plenarnej zatytułowanej „Podsumowanie funkcjonowania przepisów i urzędów stanu cywilnego po 1 marca 2015 r. Aktualne wyzwania” przedstawione zostały następujące wystąpienia: „Funkcjonowanie USC po wejściu w życie nowego Prasc” – pani Urszula Rudynek-Ciechomska, przedstawiciel MSWiA, „Rozwój SRP” - pan Piotr Gajewski, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji, „Związek i wpływ ochrony danych osobowych w kontekście całokształtu zadań i czynności wykonywanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego oraz pracowników tego urzędu” - pani Monika Krasińska, przedstawiciel GIODO oraz „Edukacyjna rola PWPW – producenta najważniejszych dokumentów w naszym państwie” - pani Aleksandra Grynkiewicz, przedstawiciel PWPW.

 

Druga sesja plenarna poświęcona została zagadnieniom z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego i prawa administracyjnego. W ramach sesji wykłady przedstawili: prof. Paweł Czubik nt: Konsul i jego zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dr Małgorzata Ganczar - „Udostępnianie akt stanu cywilnego po okresie przechowywania – nowe zadania kierowników USC”, dr hab. Michał Domagała - „Kodeks postępowania administracyjnego po 1 czerwca 2017r.” oraz dr Jakub Pawliczak - „Rejestracja oświadczeń o nazwisku małżeńskim – wpływ nowego prawa o aktach stanu cywilnego na instytucje prawa rodzinnego”.

 

Trzecia sesja plenarna dotyczyła zagadnień prawa unijnego, wystąpili w niej: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL - „Ochrona danych osobowych według RODO” oraz dr Edyta Krzysztofik - „Rozporządzenie UE 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej”.

 

Tematyka II ogólnopolskiej konferencji dostarczyła wszystkim uczestnikom wiedzy z zakresu nowych przepisów prawa oraz stanowiła płaszczyznę wymiany doświadczeń między sektorami nauki
i administracji. Konferencja na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych organizowanych przez KUL, MSWiA, PWPW oraz NIST.


 
  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego