NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » IX Forum Nowej Gospodarki - Inteligentna Transformacja Miast

IX Forum Nowej Gospodarki - Inteligentna Transformacja Miast

A+ A-

NIST jest współorganizatorem najważniejszego wydarzenia naukowego dotyczącego problematyki smart city w Polsce konferencji Inteligentna Transformacja Miast w ramach IX Forum Nowej Gospodarki. Sesji „Partnerstwa dla miast przyszłości” przewodniczyć będzie Marek Wójcik, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

 

Podstawą sukcesu inteligentnych miast jest partnerstwo – aby zapewnić integrację i koordynację działań oraz osiągnięcie efektu skali, miasta powinny współpracować ze sobą, ale też z partnerami naukowymi oraz dostarczycielami rozwiązań technologicznych. Zasadom takiej współpracy, zawartym w proponowanej „Karcie polskich miast przyszłości”, będzie poświęcona dyskusja w ramach sesji, którą poprowadzi szef NIST.

 

Jasna wizja rozwoju miasta, umiejętne wykorzystywanie technologii cyfrowych oraz włączanie mieszkańców we współrządzenie to droga do zmiany miasta każdej wielkości w miasto inteligentne – gwarantujące wysoką jakość życia, oferujące wysokiej jakości usługi publiczne oraz wspierające rozwój nowoczesnej gospodarki. Powiązanie innowacji społecznych, organizacyjnych i technologicznych to szansa na sprostanie narastającym wyzwaniom demograficznym, ekonomicznym czy ekologicznym.

Jak wykorzystać współczesne osiągnięcia technologiczne do poprawy jakości życia mieszkańców, wspierania rozwoju gospodarczego i poprawy efektywności zarządzania miastem? Jak włączać mieszkańców w życie miasta? Co stanowi o  „inteligencji” miasta? Jak polskie miasta są przygotowane do „inteligentnej transformacji”? Jak wdrażać inteligentne rozwiązania nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych ośrodkach?

Odpowiedzi na te pytania szukać będą uczestnicy IX Forum Nowej Gospodarki, które obradować będzie 25 stycznia 2016 r. w Krakowie w auli Akademii Górniczo-Hutniczej (Budynek A-0 AGH, al. Mickiewicza 30).

Tematem przewodnim IX Forum są gospodarcze i społeczne uwarunkowania przeprowadzania w polskich miastach „inteligentnej transformacji”. Oczekujemy, że efektem debaty będą rekomendacje wskazujące najważniejsze działania, jakie powinni podjąć prezydenci i burmistrzowie, lokalni liderzy opinii oraz środowiska nauki i biznesu, by polskie miasta sprostały wyzwaniom i w pełni wykorzystały otwierające się możliwości.

Podstawą sukcesu inteligentnych miast jest partnerstwo – aby zapewnić integrację i koordynację działań ułatwiających sprostanie wspólnym wyzwaniom, miasta powinny współpracować ze sobą, ale też z partnerami naukowymi oraz dostarczycielami rozwiązań technologicznych. Określenie zasad i możliwych form takiej współpracy (w ramach proponowanej „Karty polskich miast przyszłości”) będzie jednym z wiodących wątków dyskusji w ramach Forum. (NIST,FNG)

 

 

 

 

25 stycznia 2016 r.
Aula Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, al. A. Mickiewicza 30 

 

Program konferencji

 

Godzina Opis zajęć
8:00 – 8:45 Rejestracja uczestników
9:00 – Otwarcie konferencji

 

 • Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Józef Pilch, Wojewoda Małopolski
9:15 – 11:05 Sesja 1. Co to jest inteligentne miasto i jak je rozwijać w polskich warunkach?

 

Jakie wyzwania stoją przed polskimi miastami? Co stanowi o „inteligencji” miasta? Jakie są priorytety i możliwości wspierania innowacyjnych rozwiązań miejskich na poziomie UE i krajowym?

Przewodniczący sesji: prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Współpracy AGH, Przewodniczący Komitetu Naukowego Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

9:15 – 9:30
Infrastruktura teleinformatyczna – fundament inteligentnego miasta
Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

9:30 – 9:45
Inteligentna droga do miasta przyszłości
dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

9:45 – 10:00
Inteligentne miasto w pracach instytucji Unii Europejskiej
dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy URBAN

10:00 – 10:15
dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10:15 – 10:30
Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz inteligentnego miasta
prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

10:30 – 10:45

Finansowanie inicjatyw Inteligentnego Miasta w Polsce w obecnej perspektywie finansowej UE Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju

10:45 – 11:00
Kraków jako nowoczesna i inteligentna metropolia
Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

11:05 – 11:20 Przerwa
 11:20 – 12:45 Sesja 2. Polskie miasta przyszłości – strategie i inicjatywy

 

Prezydenci wskazują, jak inteligentne rozwiązania pomagają realizować strategie i wizje rozwoju ich miast.

Przewodniczący sesji: Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

11:25 – 11:40
dr hab. inż. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Gliwic, Prezes Związku Miast Polskich

11:40 – 11:55
Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi

11:55 – 12:10
Krzysztof Chojniak, Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego

12:10 – 12:25
Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa

12:25 – 12:40
Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry

12:40 – 12:50

Inteligentne planowanie finansowo-budżetowe
dr Jan M. Czajkowski, Ekspert ds. finansowych Związku Miast Polskich

12:55 – 13:10 Przerwa
13:10 – 14:10 Sesja 3. Inteligentne rozwiązania dla miasta przyszłości – przykłady

 

Liderzy technologiczni przedstawiają przykłady zintegrowanych rozwiązań dla inteligentnych miast.

Przewodniczący sesji: prof. Krzysztof Zieliński, Kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

13:15 – 13:25
Kompleksowe bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej
Tomasz Poręba, Comarch

13:25 – 13:35
Infrastruktura multisensoryczna – uniwersalna platforma wspomagająca zarządzanie miastem. Koncepcja uwspólnienia elementów infrastruktury sensorycznej i komunikacyjnej. Przykłady praktycznych zastosowań w zarządzaniu miastem
Artur Czerwiński, Dyrektor ds. rozwoju rynku, Cisco Poland

13:35 – 13:45
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu nieruchomościami miejskimi
Tomasz Mizera,
Ekspert ds. systemów do zarządzania portfelami nieruchomości i majątkiem – Europa Centralna i Wschodnia, IBM Polska

13:45 – 13:55

Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast
Dariusz Woźniak, Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży – Sektor Publiczny, Sygnity

13:55 – 14:05

Płatności internetowe i ich wykorzystanie w efektywnym zarządzaniu funduszami miejskimi
Bartłomiej Danek, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, PayU

14:10 – 14:55 Przerwa (lunch)
 14:55 – 16:00 Sesja 4. Inteligentne miasto – uwarunkowania i katalizatory rozwoju

 

Wiodący eksperci ze sfer nauki, biznesu i administracji przybliżają zebranym kluczowe czynniki determinujące sukces inteligentnej transformacji miasta.

Przewodniczący sesji: dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

15:00 – 15:15
Jak chronić prywatność i dane osobowe obywatela w inteligentnym mieście?
dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

15:15 – 15:25
Jak otworzyć dostęp do danych miejskich, by usprawnić zarządzanie miastem i poprawiać jakość życia?
Radomir Bordoń, System Engineer Manager, EMC

15:25 – 15:35

Jak włączyć mieszkańców we współdecydowanie o życiu miasta?
dr hab. Jacek Gądecki, Wydział Humanistyczny AGH

15:35 – 15:45

Innowacyjne sposoby kontaktu z mieszkańcami i zarządzania miastem
Bartłomiej Michałowski, Dyrektor Marketingu Instytucji Publicznych, Orange Polska

15:45 – 15:55
Jak mierzyć „inteligencję miasta”?
prof. Krzysztof Zieliński, Kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

16:00 – 16:20 Przerwa
16:20 – 17:35 Sesja 5. Partnerstwa dla miast przyszłości

 

Podstawą sukcesu inteligentnych miast jest partnerstwo – aby zapewnić integrację i koordynację działań oraz osiągnięcie efektu skali, miasta powinny współpracować ze sobą, ale też z partnerami naukowymi oraz dostarczycielami rozwiązań technologicznych. Zasadom takiej współpracy, zawartym w proponowanej „Karcie polskich miast przyszłości”, będzie poświęcona dyskusja w ramach sesji.

Przewodniczący sesji: Marek Wójcik, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

16:20 – 16:25
„Karta polskich miast przyszłości” – wprowadzenie do dyskusji

16:25 – 17:20
Inteligentna droga do polskich miast przyszłości – dyskusja panelowa

 • Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego*
 • Olgierd Dziekoński, Doradca Prezesa Zarządu, Bank Ochrony Środowiska
 • Janusz Filipiak, Prezes Zarządu, Comarch SA
 • Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Kazimierz Wiatr, Senator RP, Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH
 • Adam Wojtkowski, Prezes EMC Computer Systems Poland
 17:20 – 17:35 Dyskusja otwarta, wystąpienia z sali
17:35 – 18:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

17:35 – 17:40
Końcowe rekomendacje: Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji17:40 – 17:55
Podsumowanie przewodniczących sesji i zapowiedź dalszych działań: prof. Tomasz Szmuc, prof. Krzysztof Zieliński, dr Sławomir Kopeć, Marek Wójcik

17:55 – 18:00
Zamknięcie konferencji: prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego