NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Konferencja - „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” - 11 grudnia 2018 r. - Łódź

Konferencja - „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” - 11 grudnia 2018 r. - Łódź

A+ A-

11 grudnia 2018 r. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się konferencja „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”. Organizatorami wydarzenia byli: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau. W imieniu Pana Wojewody w konferencji uczestniczył Wicewojewoda Karol Młynarczyk. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Radia Łódź i TVP 3 Łódź. 

Nazwa konferencji nawiązywała do tytułu projektu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W pierwszej części wydarzenia, Pan Andrzej Trzęsiara, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA wystąpił z prezentacją na temat projektu, który zakładał wypracowanie standardu obsługi inwestora. Kolejnym punktem wydarzenia była dyskusja moderowana przez Remigiusza Fladrowskiego - redaktora Radia Łódź, w której wzięli udział: Marek Michalik Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Monika Zdrojek z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz samorządowcy: Paweł Osiewała - Prezydent Sieradza i Jacek Socha - Burmistrz Ozorkowa. Podczas wystąpienia przedstawicielka PAIH przybliżyła samorządowcom możliwości korzystania ze wsparcia PAIH służącego podniesieniu jakości oferty inwestycyjnej jst. Pan Prezes Michalik odniósł się do nowych regulacji dotyczących funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce. Prezydent Osiewała i Burmistrz Socha podzielili się doświadczeniami dotyczącymi pozyskiwania nowych inwestorów w samorządzie. W drugiej części konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztacie poświęconym zasadom wspierania nowych inwestycji realizowanych w granicach administracyjnych jednostek samorządów terytorialnych.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego