NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Konferencja nt. „Wykorzystanie inteligentnych rozwiązań z obszaru Eco City przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego”, 19 czerwca 2023 r., Uniejów

Konferencja nt. „Wykorzystanie inteligentnych rozwiązań z obszaru Eco City przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego”, 19 czerwca 2023 r., Uniejów

A+ A-

19 czerwca 2023r.  w Uniejowie odbyła się konferencja nt. „Wykorzystanie inteligentnych rozwiązań z obszaru Eco City przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego”. Otwarcia seminarium dokonała dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Mirosław Madajski - Zastępca Burmistrza Miasta Uniejowa.

Sesję pierwszą - Główne wyzwania dla miast związane ze zrównoważonym rozwojem – rozpoczęła dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk z Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przedstawiając „Rolę Eco-city w realizacji zrównoważonego rozwoju”. Następnie odbyło się wystąpienie dr Doroty Sikory-Fernandez z Zakładu Zarządzania Regionem, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego „Inteligentne rozwiązania w świetle wyzwań środowiskowych w gminach, powiatach i regionach”.

Sesje drugą - Mechanizmy finansowania proekologicznych rozwiązań w samorządzie – rozpoczęła Zofia Szymańska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Turystyki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przybliżając temat „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Następnie wystąpiła Agnieszka Kowalczyk - Naczelnik Wydziału Wyboru Projektów RPO WŁ 2014-2020 Departamentu Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przybliżając uczestnikom konferencji „Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”. Sesję drugą zamykał Krzysztof Pilich - Kierownik Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych i Nieinwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedstawiając „Ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

Sesja trzecia - Dobre praktyki w zakresie wykorzystania rozwiązań z obszaru Eco City – rozpoczęła się prezentacją badania NIST nt. „Wykorzystywanie przez miasto inteligentnych rozwiązań w oparciu o ideę Eco City” przez dr Łukasz Ziarko z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego, eksperta NIST. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów: w imieniu Pawła Osiewały - Prezydenta Miasta Sieradza - Tomasz Bekalarek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji z Urzędu Miasta Sieradza., Jarosław Chęcielewski - Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Izabela Śliwińska - Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników.

Konferencja finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Cykl działań edukacyjnych dotyczących wykorzystania inteligentnych rozwiązań z obszaru Eco City przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego".

W załącznikach z możliwością pobrania wybrane prezentacje omawiane podczas konferencji. Poniżej fotorelacja.

Terminy emisji audycji, która powstała w ramach ww.projektu:

12. IX - godz. 17.00

13 IX –  g.18.15

15 IX –  g.18.00

16 IX –  g.19.15

20 IX –  g.17.45

25 IX  -  g.17.15

4 X  –    g.18.20

6 X  –    g.19.30

9 X   -    g.17.45

13 X –   g.18.00

do końca listopada przewidziaono takz eemisje powtórkowe. 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego