NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Konferencja - „Współpraca międzynarodowa miast polskich oraz prawne aspekty nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego” - 21-22.11.2016 r.- Uniejów

Konferencja - „Współpraca międzynarodowa miast polskich oraz prawne aspekty nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego” - 21-22.11.2016 r.- Uniejów

A+ A-

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Uniejowie odbyła się konferencja pt. „WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA MIAST POLSKICH ORAZ PRAWNE ASPEKTY NADZORU NAD JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”, której organizatorem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Konferencję otworzyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Minister Sebastian Chwałek, Wojewoda Łódzki, prof. dr hab. Zbigniew Rau oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Pani dr Iwona Wieczorek.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością:

Wojewoda Dolnośląski, Pan Paweł Hreniak, Wojewoda Mazowiecki, Pan Zdzisław Sipiera, Wojewoda Śląski, Pan Jarosław Wieczorek, Wojewoda Świętokrzyski, Pani Agata Wojtyszek, a także Burmistrz Uniejowa, Pan Józef Kaczmarek wraz ze swoim zastępcą Panem Piotrem Majerem, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Pan Wojciech Żukowski oraz Burmistrz Supraśla, Pan dr Radosław Dobrowolski.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowali: Dyrektor Generalny, Pan Andrzej Jarema, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej, Pan Grzegorz Ziomek wraz z zastępcą Panem dr Marcinem Mazurykiem.

Sesja plenarna pierwszego dnia poświęcona została współpracy międzynarodowej miast polskich, w ramach której prof. dr hab. Marcin Szewczak przedstawił raport z wyników badań. W dyskusji udział wzięli praktycy – samorządowcy wchodzący w skład panelu ekspertów w składzie: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marcin Pluta – Wiceprezes Związku Miast Polskich, Burmistrz Brzezin, Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Wojciech Żukowski -Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego oraz dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla.

Dyskusji poddana została również kwestia zasad współpracy wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacji nadzoru prawnego. Moderatorami dyskusji byli: dr Marcin Mazuryk oraz Wojciech Żukowski.

W drugim dniu konferencji skupiono się na kwestiach obejmujących praktyczne aspekty nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. W dyskusji, której moderatorami byli: Pan Grzegorz Ziomek -Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej oraz Pan Ireneusz Krześnicki – Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wzięli udział przedstawiciele Wydziałów Prawnych, Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich.

Spotkanie tak wielu praktyków stanowiło doskonałą okazję do wspólnej dyskusji oraz wymiany doświadczeń.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego