NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej”, 16 czerwca 2023 r., Łomża

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej”, 16 czerwca 2023 r., Łomża

A+ A-

Dyrektor NIST wskazła, iż współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi obecnie istotną część instrumentarium, jakim dysponują władze lokalne. Jest także instrumentem społeczno-gospodarczego rozwoju regionu oraz elementem budowania wizerunku i działalności promocyjnej. Szczególnie istotna jest dyplomacja samorządowa, która wpływa na kreowanie wizerunku Polski poza granicami kraju. Warte podkreślenia pozostają relacje samorządów z miastami partnerskimi. Dyplomacja samorządowa spełnia także ważną funkcję w pozyskiwaniu środków i realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej

Prezydent Miasta Łomża, dr Mariusz Chrzanowski, podkreślił, że 605-lecie nadania Łomży praw miejskich to liczne uroczystości, a konferencja jest głównym wydarzeniem naukowym obchodów.  – Celebrując przeszłość i czas, gdy Łomża została włączona przez księcia mazowieckiego Janusza I do wspólnoty miast, nie możemy zapominać o naszej współczesności. Współczesności, która opiera się na mocnych filarach współpracy, gdzie istotnym akcentem jest naukowa wiedza i praktyczne doświadczenie. Tematyka organizowanej konferencji jest niezwykle istotna w kontekście funkcjonowania polskich samorządów. 

Międzynarodowa konferencja to szansa, aby w perspektywie współczesności określić kierunki współpracy międzynarodowej. – Uczelnia wraz partnerami, Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Miastem Łomża, przygotowała wydarzenie, które jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń. Misją naszego środowiska naukowego jest uczestniczyć w kluczowych dyskusjach, które mogą pozytywnie wpływać na wizerunek miasta oraz regionu – wyjaśnił Rektor Akademii Łomżyńskiej dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ.

Podczas wydarzenia głos zabrali teoretycy i praktycy, w tym samorządowcy zagranicznych miast, gmin współpracujących z Miastem Łomża. Konferencja pozwoliłą na wymianę dobrych praktyk związanych z kooperacją samorządów na szczeblach międzynarodowych, przedstawienie i omówienie ram prawnych, poglądów w wymienionym obszarze, a także dyskusja o wyzwaniach, szansach i przyszłości współpracy krajowych jednostek samorządu terytorialnego z zagranicznymi partnerami.

Konferencja odbywa się pod patronatem  Ministra Spraw Zagranicznych, Marszałka Województwa Podlaskiego, Europe Direct Podlaskie, Serwisu Administraycjo-Samorządoweg SAS oraz Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota".


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego