NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Międzynarodowa Konferencja pn. "Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”, 11-12 maja 2023 r., Uniejów

Międzynarodowa Konferencja pn. "Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”, 11-12 maja 2023 r., Uniejów

A+ A-

11maja 2023 r. w Uniejowie rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja pn. „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów". Otwarcia seminarium dokonała Iwona Koperska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, dr hab. Katarzyna Zalasińska - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa wraz z Mirosławem Madajskim - Zastępcą Burmistrza Uniejowa. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewody Łódzkiego – Karola Młynarczyka, Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera, Polskiej Organizacji Turystycznej, a także Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli TVP 3 Łódź, radio Łódź oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy SAS.

Wykład wprowadzający „Dziedzictwo kulturowe szansą i wyzwaniem dla samorządów” wygłosiła dr hab. Katarzyna Zalasińska - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja wykładowa - Listy UNESCO i listy krajowe - kryteria dostępu i nowe możliwości. Wykład „Efekt UNESCO”, czyli jak wpisy na światową listę wpływają na fińskie niematerialne dziedzictwo kulturowe wygłosił Antti Huntus, członek Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Finlandii, główny doradca w Centrum Promocji Sztuki Finlandii. Panel pierwszy - Nowe wpisy na listy UNESCO Kolonie Dobroczynności – Rikus Jager, Burmistrz Westerveld (Niderlandy), Słoweńska tradycja bartnicza i Tradycja hodowli koni lipicańskich – Špela Spanžel, Dyrektor Generalna, Dyrekcja ds. Niematerialnego Dziedzictwa, Ministerstwo Kultury Słowenii. Panel drugi - Polskie tradycje na liście UNESCO rozpoczęła Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca ds. UNESCO wykładem - Konwencja UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpisy na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Zagrożenia i zobowiązania depozytariuszy. Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie głos zabrał Janusz Marzewski, prezes Kurpiowskiego Bractwa Bartnego, który przybliżył tematykę kultury bartniczej. Panel trzeci – Doświadczenia depozytariuszy i samorządowców wynikające z wpisów na listę krajową rozpoczął Wojciech Świątkowski, prezes Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy „Plecionkarstwo w drodze na listę UNESCO”. Następnie wystąpił - Janusz Mielczarek, Starosta powiatu łęczyckiego przedstawiając „Tum - zespół archikolegiaty pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego na liście Pomników Historii”. Druga sesja rozpoczęła się panelem - Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego rozpoczęła się wykładem dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS – „Dziedzictwo to krajobraz - wielowymiarowe aspekty”. Następnie Jacek Janowski Wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna przedstawił „Jak dziedzictwo kulturowe wzbogaca ofertę turystyczną?”. Kolejno dr Jędrzej Kałużny zaprezentował „Dziedzictwo niematerialne - doświadczenia Uniejowa”. Drugą sesję zamknęła Liliana Kubiak, Instytut Skrzynki - Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego przedstawiając „Dziedzictwo kulinarne Wielkopolski - gęsina i rogal Marciński”. Drugi panel Dziedzictwo historyczne i przemysłowe - dobre praktyki samorządów rozpoczęła Aneta Garanty, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przedstawiając „Centralny Okręg Przemysłowy - doświadczenia Stalowej Woli”. Następnie Paweł Jagasek, Burmistrz Kożuchowa zaprezentował „Średniowieczne miasto obronne - doświadczenia Kożuchowa”.

12 kwietnia 2023 r. to drugi dzień dwudniowej międzynarodowej konferencji pn. „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów". Otwarcia drugiego dnia dokonała dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Do sesji pierwszej – Dziedzictwo kulturowe w polityce krajowej i polityce spójności UE wprowadził Andrzej Szoszkiewicz, Smartlink, koordynator ds. dziedzictwa kulturowego w Uniejowie. Następnie dr hab. inż. arch. Bartosz M. Walczak, prof. Uczelni, Wiceprezes TICCIH Polska, przedstawiciel PKN ICOMOS przybliżył Europejskie zasady jakości dla finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe. Pierwszą sesję zamknęła dr Monika Smoleń-Bromska, Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiając „Europejski Znak Dziedzictwa”. Sesję drugą – „Jak sfinansować projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego - fundusze europejskie w programach krajowych i regionalnych?” rozpoczął Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiając „Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”. Następnie Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentował „Programy Regionalne 2021-2027”. Drugą sesję zamknęła Justyna Łuczyńska, Naczelnik Wydziału Wyboru Projektów Infrastrukturalnych, Departament Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przybliżając Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027. Sesja trzecia – „Jak sfinansować projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego – programy europejskie?” rozpoczęła się wystąpieniem Kamili Rola-Rebandel, Starszej Specjalistki ds. merytorycznych, komponent Kultura, Creative Europe Desk Polska, przedstawiającym Program Creative Europe. Następnie Andrzej Szoszkiewicz, Smartlink, Koordynator ds. dziedzictwa kulturowego w Uniejowie zaprezentował „Nowy Europejski Bauhaus” i podsumował konferencję.

W konferencji, która miała charakter nieodpłatny wzięło udział ponad 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji kultury, reprezentantów świata nauki oraz organizacji pozarządowych, a także reprezentacja gości z zagranicy. W załączniku skan podpisanego listu od Pana Profesora Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowanego do uczestinków międzynarodowej konferencji. 

W załącznikach z możliwością pobrania wybrane prezentacje omawiane podczas konferencji. 

Poniżej fotorelacja.

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego