Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Seminarium - „Profilaktyka zdrowotna - odpowiedzialny samorząd” - 28 maja 2019 r. - Uniejów

Seminarium - „Profilaktyka zdrowotna - odpowiedzialny samorząd” - 28 maja 2019 r. - Uniejów

A+ A-
 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne seminarium nt. „Profilaktyka zdrowotna - odpowiedzialny samorząd”, które odbędzie się 28 maja 2019 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uzdrowisku Uniejów, ul. Zamkowa 2, (rejestracja od godziny 9:30).

 

Spotkanie stanowić będzie forum wymiany doświadczeń, opinii i przedsięwzięć na rzecz profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa łódzkiego.

 

- Udział w seminarium jest bezpłatny.

- Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany przez siebie adres poczty elektronicznej - automatycznego zwrotnego maila potwierdzającego, że zgłoszenie zostało dokonane w sposób prawidłowy.

- W przypadku nieotrzymania powyższej informacji, prosimy wypełnić formularz ponownie.

- Liczba miejsc jest ograniczona.

- NIST zastrzega sobie możliwość odwołania seminarium bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje na stronie internetowej www.nist.gov.pl

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Województwo *:
 
Powiat *:
 
Miejscowość *:
 
Kod pocztowy *:
 
nazwa urzędu JST *:
 
Jednostka organizacyjna *:
 
Imię uczestnika szkolenia *:
 
Nazwisko uczestnika szkolenia *:
 
Stanowisko *:
 
Adres poczty elektronicznej *:
 
Numer telefonu (komórkowy) *:
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników na szkolenia prowadzone przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016 r., poz. 922 z zm.). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Łodzi przy ul. Zielonej 18. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do korzystania ze szkolenia.
 
 
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego