Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie - „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego po jej wejściu w życie w kadencji 2018-2023” - 24 kwietnia 2018 r. - Sosnowiec

Szkolenie - „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego po jej wejściu w życie w kadencji 2018-2023” - 24 kwietnia 2018 r. - Sosnowiec

A+ A-
 

24 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się bezpłatne szkolenie, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego nt.: „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego po jej wejściu w życie w kadencji 2018-2023”. Prowadzący – Krzysztof Nowak, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, omówił między innymi zagadnienia związane z nowym ustrojem rady gminy, rozpatrywaniem skarg i wniosków przez radę gminy, a także nowych uprawnień przewodniczącego. Przedstawił także nowe uprawnienia radnego, kwestie przygotowywania raportów o stanie gminy i ich treści oraz zmiany ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim i ich wpływ na brzmienie statutu. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województw: śląskiego i małopolskiego.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego