Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie - "Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” - 18 czerwca 2019 r. - Warszawa

Szkolenie - "Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” - 18 czerwca 2019 r. - Warszawa

A+ A-
 

Nabór na szkolenie został zakończony.

 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Zmiany w ochronie danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”, które odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w godz. 9:30 - 14:00, rejestracja od godz. 9:00 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa).

 

Szkolenie jest wspólną inicjatywą Narodowego Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach międzynarodowego projektu T4DATA, https://uodo.gov.pl/pl/p/projekt-t4data

 

- Udział w szkoleniu jest bezpłatny

- Do udziału w nim uprawnieni są administratorzy i inspektorzy ochrony danych z jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych jst.

- Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany przez siebie adres poczty elektronicznej - automatycznego zwrotnego maila potwierdzającego, że zgłoszenie zostało dokonane w sposób prawidłowy.

- W przypadku nieotrzymania powyższej informacji, prosimy wypełnić formularz ponownie.

- Liczba miejsc jest ograniczona.

- NIST zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje na stronie internetowej www.nist.gov.pl

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego