Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie on-line - „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - kluczowe zagadnienia prawne” - 22 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - kluczowe zagadnienia prawne” - 22 czerwca 2020 r.

A+ A-
 

Prelegent omówił kwestię kwalifikację inwestycji celu publicznego. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest potrzebna, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a inwestor chce na niej zrealizować inwestycję celu publicznego. Jeśli inwestycja nie zalicza się do inwestycji celu publicznego,  może być niezbędne złożenie wniosku o wydanie decyzję o warunkach zabudowy. Postępowanie w tej sprawie dostarcza urzędom znacznie więcej dylematów. Zdarza się, że niektóre urzędy wydają zaledwie kilka procent decyzji odmownych, a inne nawet do 30 proc. - Czy tak duży odsetek oznacza, że w danym mieście inwestorzy źle wypełniają wnioski? Nie raczej jest problem ze zróżnicowanym orzecznictwem w tej sprawie - powiedział prowadzący.

Podczas szkolenia została również omówiona kwestia zawieszenia postępowania. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany. Po zakonczeniu szkolenia prwadzący odpowiadał na pytania uczestników. 

 

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego