NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line » Szkolenie on-line - „Aktualne problemy związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu gminnym” - 1 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Aktualne problemy związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu gminnym” - 1 czerwca 2020 r.

A+ A-

Zasady planowania przestrzennego

Prowadzący omówił podstawowe zasady planowania przestrzennego czyli: ład przestrzenny, zrównoważony rozwój, walory ekonomiczne terenu oraz zasadę samodzielności planistycznej gminy. Jak poinformował prowadzący, gmina ma wyłączną kompetencję do planowania przestrzennego – na podstawie i w granicach prawa. Do narzędzi polityki przestrzennej należą: studium uwarunkowań i kierunków planowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego województwa i koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju.

Studium uwarunkowań określa politykę przestrzenną gminy, nie jest natomiast aktem prawa miejscowego. Podczas szkolenia wiele miejsca poświęcono również miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego. MPZP jest wydawany w granicach ustawowych upoważnień i określa przeznaczenie terenu czyli przyszłemu celowi, jakiemu dany teren ma służyć.

 

Zakres planu gospodarowania przestrzennego

W zakresie planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi: minimalne określenie procentowe udziału biologii czynnej, maksymalnej wysokości zabudowań, minimalna liczba miejsc do parkowania oraz gabaryty budynków.

Podczas szkolenia wiele miejsca poświęcono również kwestii wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz najnowszemu orzecznictwu. Na koniec prowadzący odpowiadał na liczne pytania uczestników.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego