NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line » Szkolenie on-line - „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym” - 21 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym” - 21 maja 2020 r.

A+ A-

Zarys postępowania administracyjnego

 

Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia stanu faktycznego, elementami decyzji administracyjnej. Nie zabrakło tematyki związanej z odwołaniami.

 

Procedura sądowo-administracyjna

Dużo miejsca poświęcono również procedurze sądowo-administracyjnej. W pierwszej instancji sprawy rozstrzygają wojewódzkie sądy administracyjnej. Nie stosują one kodeksu postępowania administracyjnego i nie są związane zarzutami – działają w oparciu o swoją analizę. Natomiast NSA rozpatruje pismo w granicach skargi kasacyjnej. Prowadzący zwrócił uwagę no to, że rozprawy w sądach administracyjnych mają szczególny przebieg. Z reguły nie ma możliwości wygłaszania długiej mowy, jak to ma miejsce w sądach karnych. Jest możliwość krótkiego wywodu i ewentualnie repliki. Na zakończenie prowadzący odpowiadał na pytania uczestników.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego