NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line » Szkolenie on-line - „Postępowanie administracyjne w zakresie warunków zabudowy” - 2 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Postępowanie administracyjne w zakresie warunków zabudowy” - 2 czerwca 2020 r.

A+ A-

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy

 

Prowadzący przypomniał, że wśród decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymienia się:  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzję o warunkach zabudowy. Szczegółowo został omówiony wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy. Przypomniał, że nie ma odgórnego wzoru tego wniosku dla całej administracji publicznej, a ustalenie takie wzoru jest obowiązkiem każdego jst.  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy musi zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawiony na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej. Ponadto należy w nim zawrzeć charakterystykę inwestycji. Żeby złożenie wniosku było skuteczne, inwestor musi wystąpić do właściwego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji o wydanie wstępnych warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej z możliwymi dwiema odpowiedziami - możliwością przyłączenia do sieci w ulicy albo brakiem możliwości wykonania takiego przyłączenia -  wodociągi nie mają obowiązku przyłączenia każdej nieruchomości do kanalizacji. Niezbędna jest również kwestia uregulowania zaopatrzenia w ciepło. Zainteresowani gazowym ogrzewaniem muszą wystąpić do właściwej spółki o wstępne warunki techniczne przyłączenia. Niektórzy deklarują wybudowanie własnej kotłowni.

 

Problemy podczas postępowania

Podczas postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, pojawiają się różne nietypowe sytuacje, np. zmiana właściciela nieruchomości sąsiadującej z planowanym miejscem inwestycji,  śmierć właściciela nieruchomości sąsiadującej czy problemy z ustalenie miejsca zamieszkania - to tylko niektóre problemy, z jakimi muszą się zmierzyć prowadzący postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy. Na koniec prowadzący odpowiadał na pytania i rozwiewał wątpliwości uczestników.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego