NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line » Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 20 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 20 maja 2020 r.

A+ A-

Nowe przepisy w życie weszły z dniem 16 maja br. a podstawę ich stosowania stanowi ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wejście w życie ustawy oznacza rozpoczęcie lub wznowienie biegu zawieszonych dotychczas terminów procesowych i sądowych. Początek biegu terminów procesowych i sądowych rozpocznie się lub zacznie biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 23 maja.

O tym, że terminy biegną powinni zostać powiadomieni interesanci. Obowiązkiem urzędu jest zamieszczenie informacji na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto dr Adamczyk zaleca umieszczenie ww. informacji na stronie „www” urzędu, która jest częściej odwiedzana przez interesantów. 

Ponadto omówione zostały możliwości wydawania decyzji administracyjnych, inne zasady prowadzenia korespondencji i doręczania w postępowaniu administracyjnym w związku z epidemią oraz możliwości wysyłania decyzji do uzgodnień do RDOŚ lub innych organów opiniodawczych. Na zakończenie prowadzący odpowiadał na pytania uczestników. NIST zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenia online.

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego