NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line » Szkolenie on-line - „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych” - 2 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych” - 2 czerwca 2020 r.

A+ A-

W świetle najnowszych zmian, które wejdą w życie w 2021 r. zamawiający określając termin związania ofertą musi wskazać konkretną datę. Ponadto w przypadku upływającego terminu, zamawiający musi zwrócić się do wykonawcy o przedłużenie tego terminu. Zgoda wymaga pisemnego oświadczenia wykonawcy. Odmowa skutkuje odrzuceniem ofert. Ustawa nie przewiduje odrębnego przedłużenia TZO przez wykonawcę, chociaż nie jest to zabronione. W przypadku braku zgody wykonawcy z najlepszą ofertą, zamawiający wzywa kolejnego wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Dr Maciej Lubiszewski przypomina również, że upływ TZO jest przesłanką do zwrotu vadium Podczas szkolenia zostały również omówione obecne regulacje i orzeczenia dotyczące TZO.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego