NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca zagraniczna » Malta - 16-17 maja 2017 r. - 9. Konferencja Jakości

Malta - 16-17 maja 2017 r. - 9. Konferencja Jakości

A+ A-

W dniach 16-17 maja br. delegacja Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięła udział w 9. Konferencji Jakości, zorganizowanej na Malcie w ramach sprawowania prezydencji maltańskiej w Radzie Unii Europejskiej.

 

Motyw przewodni Konferencji brzmiał: „Łączenie sił i pokonywanie ograniczeń dla lepszych dokonań i przejrzystej, integrującej administracji publicznej”. Obejmował on następujące cztery podtematy sesji szczegółowych:

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie publicznej

- Integracja i współpraca w opracowywaniu i wdrażaniu polityk

- Dostarczanie innowacyjnych usług obywatelom i przedsiębiorcom na rzecz zaspokojenia potrzeb klienta

-Otwarte i przejrzyste rządzenie jako solidna podstawa.

 

Obrady Konferencji rozpoczął swym wystąpieniem Gość Honorowy Konferencji, Premier Republiki Malty, Dr. Joseph Muscat. Wykłady przewodnie dla poszczególnych sesji wygłosili:

- Frank Van Massenhove, Przewodniczący Federalnej Służby Ubezpieczeń Społecznych Belgii

- Edward de Bono, światowy autorytet w dziedzinie psychologii i twórczego myslenia, autor 57 książek przetłumaczonych na 42 języki

- Dimis Michaelides, trener, wykładowca międzynarodowy i konsultant kreatywności, innowacyjności i przywództwa

- Andrea Halmos, Urzędnik ds. Polityki w Komisji Europejskiej

- Mario Cutajar, Sekretarz Biura Premiera Republiki Malty.

 

W ramach sesji równoległych tematu „Otwarte i przejrzyste rządzenie jako podstawa” zaprezentowano dwie Dobre Praktyki z naszego kraju, wyłonione w drodze postępowania konkursowego, mianowicie:

  1. „Twoje miasto – Ty decyduj”, Dobra Praktyka dotycząca holistycznych rozwiązań w dziedzinie partycypacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu obywatelskiego, zaprezentowana przez delegację Urzędu Miasta Lublin;
  2. „Transparentne zarządzanie i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowym, Dobra Praktyka w sferze rozwiązań, angażujących mieszkańców do uczestnictwa we wspólnych inicjatywach lokalnych, zaprezentowana przez delegację Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy.

 

Ogółem w trakcie 20 sesji zaprezentowano 36 studiów przypadku z dziedziny administracji publicznej. Sesje satelitarne o charakterze warsztatowym były okazją do dogłębnej analizy prezentowanych tematów i wzajemnej wymiany doświadczeń.

 

Łącznie w 9. Konferencji Jakości uczestniczyło ponad 300 osób ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także delegacje państw spoza Unii. Polskę reprezentowało 14 osób, w tym także delegacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciele organizacji administracji rządowej i samorządowej.

 

Główna wartość uczestnictwa w Konferencji polegała na możliwości zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami na rzecz efektywnej, skutecznej i innowacyjnej administracji publicznej, natomiast wartością dodaną było stworzenie płaszczyzny wymiany myśli i nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami z poszczególnych krajów.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego