NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca zagraniczna » Międzynarodowa konferencja w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”

Międzynarodowa konferencja w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”

A+ A-

W dniach 20-21 września 2017 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji przewodnictwa czeskiego Komitetu Ministrów Rady Europy. Konferencja odbywała się pod auspicjami Rady Europy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, Burmistrza Miasta Stołecznego Pragi oraz Stowarzyszenia Regionów Republiki Czeskiej.

W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele i eksperci Rady Europy, Komisji Europejskiej, poszczególnych ministerstw z Austrii, Czech, Estonii, Słowacji oraz Węgier, czeskich władz terytorialnych, a także przedstawiciele innych Państw Członkowskich, świata nauki oraz organizacji pozarządowych.

Uroczystego powitania gości i otwarcia konferencji dokonali kolejno: Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Stołecznego Praga, Pan Petr Mlsna Wiceminister Spraw Wewnętrznych ds. Legislacji i Archiwizacji w Administracji Publicznej oraz Pani Claudia Luciani - Dyrektor w Departamencie Demokratycznego Zarządzania i Polityki Anty-dyskryminacyjnej Rady Europy.

Pierwsza sesja tematyczna poświęcona została zasadom dobrego zarządzania na szczeblu lokalnym i regionalnym. Jako pierwsza swoje wystąpienie zaprezentowała Pani Alina Tatarenko z Centrum Ekspertyz Reform dla Lokalnego Samorządu przy Radzie Europy, która przedstawiła zagadnienia związane z bieżącą działalnością oraz osiągnięciami w dziedzinach lokalnej i regionalnej demokracji a także współpracy zagranicznej. Kolejnym prelegentem był Pan Jan Hodovsky, Dyrektor Biura Stowarzyszeń Regionów Republiki Czeskiej, który przedstawił działania podejmowane przez Związek Regionów Republiki Czeskiej służące poprawie jakości funkcjonowania administracji publicznej. Wystąpienie kolejnego prelegenta, którym był Pan Pavel Drahovzal, Dyrektor Zarządzający Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej dotyczyło wpływu i poprawy poziomu świadczonych usług na rzecz obywateli na poziomie lokalnego samorządu. Pan Petr Svec, Dyrektor Związku Zdrowych Miast w Republice Czeskiej, zaprezentował działania Wspólnoty i Regionów na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Prezentacja kończąca pierwszą sesję przedstawiona została przez Pana David Slama Dyrektora Departamentu Strategii Zarządzania i Koordynacji Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wystąpienie dotyczyło wpływu wykorzystania najnowszych technologii informatycznych na przykładzie tworzenia przyjaznych biur.

Podczas drugiej sesji poruszone zostały zagadnienia związane z poprawą jakości funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii. Zaprezentowano także dobre praktyki z poszczególnych krajów UE.

Część drugą rozpoczęło wystąpienie Pani Dory Klein Pełnomocnika ds. Kontaktu Przy Urzędzie Prezesa Rady Ministrów Węgier, która przedstawiła najlepsze praktyki Węgierskiego Rządu w zakresie komunikacji z obywatelami. Prezentacja Pana Janka Rozova Szefa Departamentu Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji Republiki Estonii dotyczyła informatyzacji usług administracji na terenie Republiki Estonii na przykładzie wprowadzenia systemu elektronicznych kart dostępu do systemu indywidualnych oszczędności. Następnym prelegentem był Pan Christian Rupp Rzecznik Federalnej Platformy Cyfrowej Austrii, który przedstawił udogodnienia dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, wynikające z działania Cyfrowej Platformy. Platforma umożliwiła m.in. wprowadzenie e-faktur w obrotach handlowych, a także stworzyła szeroki dostęp do informacji w celu przygotowywania opracowań i prowadzenia statystyk.

Drugą sesję otworzyło wystąpinie Pani Fie Jacobsen Urzędnik ds. Polityki, Sieci Komunikacyjnych, Zawartości i Technologii przy Komisji Europejskiej, która opowiedziała o nowym podejściu, a także realizowanej i planowanej polityce w latach 2016-2020 dotyczącej rozwoju partycypacji obywateli w tworzeniu i usprawnianiu usług publicznych. Wystąpienie Pana Michala Kubana, Krajowego Koordynatora Otwartej Bazy Danych w Departamencie Głównego Architekta w czeskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dotyczyło użyteczności oraz zalet Narodowego Katalogu Danych Otwartych. Podczas prelekcji wskazano na czynniki wpływające na poprawę jakości administracji publicznej oraz pomoc instytucjom, na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Ostatnie wystąpienie poprzedzające ożywioną dyskusję należało do Pana Radka Horacka, Szefa Departamentu, Działu E-Zarządzania, w czeskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który przybliżył ideę elektronicznego dowodu tożsamości w kontekście zwiększania bezpieczeństwa oraz lepszej identyfikacji obywateli. Rozwiązanie może zostać wykorzystane m.in. przy uwierzytelnianiu transakcji elektronicznych.

Ostatnia, trzecia sesja konferencji została poświęcona prezentacji najlepszych praktyk
w zakresie poprawy jakości usług publicznych na terenie Republiki Czeskiej. Pan Ondrej Menousek, Kierownik Działu Jednostki ds. Systemów Informacyjnych w Departamencie e-Zarządzania
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Przedstawił system ,,Czech Points” czyli sieć punktów kompleksowej obsługi obywateli, która ma za zadanie ułatwienie załatwienia spraw obywatelom oraz kontakt z urzędnikiem.

Pan Jaroslav Mares, Szef Departamentu Działań Administracyjnych w Mieście Most, zaprezentował praktykę mobilnego biura. Ideą tego przedsięwzięcia jest ułatwienie komunikacji między mieszkańcami a urzędnikami m.in. poprzez szybkie rozpoznanie sprawy i udzielenie informacji. Przedstawiciele miasta Pilzno Pan Radek Kolarik reprezentujący Dział Zarządzania Technologią Informacyjną oraz Pan Petr Vagner Szef Biura Sekretarza, przedstawili przykład aplikacji mobilnej ,,Pilzno – Obywatele”, która odznacza się multifunkcjonalnością oraz dużą użytecznością dla mieszkańców (m.in. obywatel może bezpłatnie wezwać jakąkolwiek z służb lub sprawdzić poziom natężenia ruchu na poszczególnych ulicach miasta lub dyżury aptek).

Pierwszy dzień konferencji kończyło wystąpienie przedstawicieli Ratusza Miejskiego Litomerice Pani Alice Kralikova and Pan Patrik Matek, którzy zaprezentowali przykład platformy internetowej, która służy do informowania mieszkańców o wszystkich aktywnościach oraz wydarzeniach odbywających się na terenie miasta.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w prelekcji dotyczącej funkcjonowania poszczególnych działów administracji w Mieście Stołecznym Praga, a następnie poznać funkcjonowanie miejskiego ratusza i usprawnień, które zostały zastosowane dla mieszkańców. Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli podziwiać najładniejsze krajobrazy w okolicach Zamku Hradczany. 

Konferencja stanowiła płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych w samorządach lokalnych poszczególnych Krajów Członkowskich UE.

 

Prezentacje poszczególnych prelegentów konferencji dostępne są tutaj: http://www.mvcr.cz/clanek/prezentace-konference-zvysovani-kvality-verejne-spravy-na-mistni-a-regionalni-urovni-2017.aspx


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego