NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca zagraniczna » Spotkanie Grupy Roboczej CAF w gmachu Federalnej Służby Publicznej ds. Kadr i Organizacji w Brukseli w dniu 23 marca 2017 r.

Spotkanie Grupy Roboczej CAF w gmachu Federalnej Służby Publicznej ds. Kadr i Organizacji w Brukseli w dniu 23 marca 2017 r.

A+ A-

http://www.caf-zentrum.at/sites/default/files/Bild4.jpg

W dniu 23 marca 2017 r. w gmachu Federalnej Służby Publicznej ds. Kadr i Organizacji w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Roboczej CAF z udziałem polskiej delegacji, reprezentującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jako Krajowego Korespondenta CAF oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, jako Krajowego Koordynatora CAF ds. JST. W spotkaniu, któremu przewodniczył Patrick Staes, Szef Europejskiego Centrum Zasobów CAF EIPA, wzięli udział przedstawiciele kilkunastu krajów członkowskich Unii Europejskiej, z silną reprezentacją państw Europy Środkowo-Wschodniej.

W trakcie spotkania omówiono ostatnie przedsięwzięcia z udziałem Polski, w tym wnioski z ubiegłorocznej, 7. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF w Bratysławie. Podsumowano także wyniki Webinarium nt. Procedury Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF, transmitowanego w dniu 9 marca br. dwustronnym łączem internetowym do punktów dostępowych w krajach członkowskich UE, m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.

Zaprezentowano harmonogram nowelizacji Metody CAF 2020 (aktualna wersja pochodzi z 2013 r. i została przyjęta podczas 5. Konferencji w Oslo). Wśród bieżących działań z udziałem polskiej strony ujęto także aktualizację wytycznych Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF w zakresie tzw. 3 Filara CAF, czyli wprowadzania w organizacji Zasad Doskonałości.

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do potrzeby większego upowszechnienia Wspólnej Metody Oceny, m.in. poprzez promocję procedury Poświadczania Jakości Zastosowania CAF i wzmocnienie rangi tytułu Skutecznego Użytkownika CAF. Wskazano na kluczową rolę dyrektorów generalnych urzędów administracji publicznej w osiągnięciu tego celu.

Delegacja Bułgarii, która w przyszłym roku będzie gospodarzem kolejnej, 8. Konferencji Użytkowników CAF, przedstawiła stan przygotowań do konferencji oraz założenia projektu rozbudowy własnych struktur organizacyjnych stosowania i poświadczania jakości Wspólnej Metody Oceny.

Szczególne miejsce poświęcono metodom promowania Metody za pośrednictwem mediów elektronicznych, takich jak platforma e-learningowa. Delegacja fińska zaprezentowała „CAF App” – aplikację na smartfon, opracowaną w celu popularyzacji Wspólnej Metody Oceny.

Spotkanie zakończyła informacja nt. przygotowań do następnego spotkania Grupy Roboczej CAF, zaplanowanego na 28 września br. w Tallinie w okresie prezydencji estońskiej.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego