NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • W myśl rozporządzenia kwoty przypadające na jeden mandat radnego, o których mowa w art. 378 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, podwyższa się do następujących kwot:

1) w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców – 1344,16 złotych;

2) w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy – 1613,00 złotych;

3) w wyborach do rady powiatu – 3225,99 złotych;

4) w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 4838,99 złotych;

5) w wyborach do sejmiku województwa – 8064,98 złotych.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000134

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego