NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej (Dz.U. 2022 poz. 2176)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej (Dz.U. 2022 poz. 2176)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie określa granicę portu morskiego w Krynicy Morskiej.
  • Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846), jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  • Granica portu morskiego w Krynicy Morskiej jest oznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002176

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego