NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (Dz.U. 2017 poz. 525)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (Dz.U. 2017 poz. 525)

A+ A-

Opis wybranych zmian:
Rozporządzenie określa:
1) działania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej;
2) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w pkt 1;
3) szczegółowe warunki i tryb składania wniosków, o których mowa w pkt 2, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej.

Za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
1) „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”;
2) „Rolnictwo ekologiczne”;
3) „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – w zakresie premii pielęgnacyjnej i premii
zalesieniowej oraz pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną;
4) „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000525


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego