NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 poz. 1438)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 poz. 1438)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich przeznaczonej na realizację powierzonych im zadań.
  • Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i wynosi:

1) 5000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;

2) 6000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;

3) 7000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001438

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego