NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2021 poz. 193)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2021 poz. 193)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych;

2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji państwowego rejestru nazw geograficznych, a także udostępniania danych państwowego rejestru nazw geograficznych.

  • Zgodnie z rozporządzeniem w rejestrze nazw geograficznych RP gromadzi się nazwy miejscowości oraz nazwy obiektów fizjograficznych, w tym:

1) nazwy urzędowe ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443);

2) nazwy zestandaryzowane uchwalone i zalecane do stosowania przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;

3) nazwy niestandaryzowane niebędące nazwą urzędową lub zestandaryzowaną.

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000273

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego