NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia właściwości urzędu stanu cywilnego dla gminy Stoczek Łukowski i miasta Stoczek Łukowski (Dz.U. 2020 poz. 970)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia właściwości urzędu stanu cywilnego dla gminy Stoczek Łukowski i miasta Stoczek Łukowski (Dz.U. 2020 poz. 970)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Zgodnie z rozporządzeniem z dniem 1 lipca 2020 r.:

- urząd stanu cywilnego miasta Stoczek Łukowski w powiecie łukowskim, województwie

lubelskim, zwanego dalej „miastem Stoczek Łukowski”, jest właściwy dla gminy Stoczek Łukowski w powiecie łukowskim, województwie lubelskim, zwanej dalej „gminą Stoczek Łukowski”, oraz dla miasta Stoczek Łukowski.

- kierownik urzędu stanu cywilnego miasta Stoczek Łukowski staje się właściwym do dokonywania czynności w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lipca 2020 r. prowadzonych przez kierownika urzędu stanu cywilnego gminy Stoczek Łukowski.

  • Ponadto w myśl rozporządzenia kierownik urzędu stanu cywilnego gminy Stoczek Łukowski z dniem 30 czerwca 2020 r. przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego miasta Stoczek Łukowski przechowywane księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, skorowidze alfabetyczne oraz akta spraw prowadzonych przed dniem 1 lipca 2020 r.

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000970


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego