NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Baranów w województwie mazowieckim (Dz.U. 2020 poz. 1322)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Baranów w województwie mazowieckim (Dz.U. 2020 poz. 1322)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

 • W myśl rozporządzenia:
 • Z dniem 1 stycznia 2021 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, miasta na prawach powiatu Włocławek i w powiecie włocławskim – gminy Włocławek przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Włocławek części obszaru obrębu ewidencyjnego Potok, to jest działek ewidencyjnych nr: 349/2, 349/3 i 362 oraz części działek ewidencyjnych nr 10, 349/1, 353, 361, 363, 367, 368, 373, 374 i 386, o łącznej powierzchni 76,44 ha, z gminy Włocławek. Projektowana granica miasta Włocławek w obrębie Potok (gmina Włocławek) biegnie z punktu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem P.0464-5040, który jest punktem wspólnym dla obrębów ewidencyjnych Potok (gmina Włocławek), Michelin KM 05 (miasto Włocławek) oraz Michelin KM 06 (miasto Włocławek) i jest wyznaczony przez zbieg granic działek ewidencyjnych nr 1 (w obrębie ewidencyjnym Michelin KM 05, jednostce ewidencyjnej 046401_1 Miasto Włocławek), nr 9 (w obrębie ewidencyjnym Michelin KM 06, jednostce ewidencyjnej 046401_1 Miasto Włocławek), nr 19/4 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek), nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek), wzdłuż granicy działki nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) do punktu leżącego na granicy pomiędzy działką nr 19/4 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek), określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5830879,99 Y:6568240,75. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5831728,69 Y:6568760,52 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 373 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 386 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5831797,20 Y:6568802,47 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 373 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 374 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 373 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5832226,09 Y:6569065,14, leżącego na granicy pomiędzy działką nr 374 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 368 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 374 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5832789,53 Y:6569410,20 po czym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie dalej do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:55832951,76 Y:6569362,34 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 368 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 367 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 368 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5833187,97 Y:6569292,65 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 367 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 363 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 367 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5833576,07 Y:6569178,16 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 363 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 361 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 363 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.041813_2.0024.980, leżącego na granicy pomiędzy działką nr 361 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 10 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek), będącą drogą krajową nr 62, dzieląc działkę nr 361 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica biegnie do punktu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.041813_2.0024.1571 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 10 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 353 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 10, będącą drogą krajową nr 62, (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5833911,06 Y:6569079,33 leżącego na granicy pomiędzy działką nr 353 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 349/1 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) dzieląc działkę nr 353 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części. Następnie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem P.0464-40881, leżącego na granicy pomiędzy działką nr 349/1 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) a działką nr 1/46 (w obrębie ewidencyjnym Włocławek km 71, jednostce ewidencyjnej 046401_1 Miasto Włocławek) poprzez punkty określone w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5833951,33 Y:6569130,18 współrzędnymi X:5833965,45 Y:6569148,02 współrzędnymi X:5834089,60 Y:6569304,80 oraz współrzędnymi X:5834135,20 Y:6569336,40 dzieląc działkę nr 349/1 (w obrębie ewidencyjnym Potok, jednostce ewidencyjnej 041813_2 Włocławek) na dwie części;

2) w województwie lubuskim:

 1. a) w powiecie krośnieńskim – gminy Maszewo i w powiecie słubickim – gminy Cybinka przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Maszewo części obszaru obrębu ewidencyjnego Drzeniów, to jest działek ewidencyjnych nr: 207, 2038/1, 2038/3 i 2038/4, o łącznej powierzchni 20,98 ha, z gminy Cybinka,
 2. b) w powiecie słubickim – gminy Cybinka i w powiecie krośnieńskim – gminy Maszewo przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Cybinka części obszaru obrębu ewidencyjnego Chlebów, to jest działek ewidencyjnych nr 33/4 i 34/1, o łącznej powierzchni 28,67 ha, z gminy Maszewo,
 3. c) miasta na prawach powiatu Zielona Góra i w powiecie zielonogórskim – gminy Świdnica przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Zielona Góra części obszaru obrębu ewidencyjnego Wilkanowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 455, 456/3, 456/5, 456/7, 457, 868/4, 868/5, 868/6, 889/3, 889/4, 894/2, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 907/1, 907/3 i 908/1, o łącznej powierzchni 82,42 ha, z gminy Świdnica,
 4. d) w powiecie zielonogórskim – gminy Świdnica i miasta na prawach powiatu Zielona Góra przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Świdnica części obszaru obrębu ewidencyjnego 48, to jest działek ewidencyjnych nr: 32/1, 33/3, 34/1, 34/2, 35/1 i 36/1, o łącznej powierzchni 88,15 ha, z miasta na prawach powiatu Zielona Góra;

3) w województwie podkarpackim:

 1. a) miasta na prawach powiatu Krosno i w powiecie krośnieńskim – gminy Krościenko Wyżne przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Krosno części obszaru obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne, to jest działek ewidencyjnych nr: 2801/1, 2824, 2825/3, 2922/1, 2922/2, 2923-2925, 2926/1, 2926/2, 2927-2932, 2933/1, 2933/3, 2933/4, 2934-2938, 2939/1, 2939/2, 2940/1, 2940/3-2940/6, 2941, 2942 i 2943/4, o łącznej powierzchni 96,18 ha, z gminy Krościenko Wyżne,
 2. b) miasta na prawach powiatu Krosno i w powiecie krośnieńskim – gminy Miejsce Piastowe przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Krosno części obszaru obrębu ewidencyjnego Targowiska, to jest działki ewidencyjnej nr 158/2, o powierzchni 22,22 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Łężany, to jest działek ewidencyjnych nr 1000 i 1001, o łącznej powierzchni 3,54 ha, z gminy Miejsce Piastowe,
 3. c) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim – gminy Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Pogwizdów Nowy, o powierzchni 240,01 ha, z gminy Głogów Małopolski;

4) w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim – gminy Turośl i w powiecie łomżyńskim – gminy Zbójna przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Turośl części obszaru obrębu ewidencyjnego Zbójna, to jest działki ewidencyjnej nr 1634/2, o powierzchni 1,29 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Siwiki, to jest działki ewidencyjnej nr 166, o powierzchni 0,64 ha, z gminy Zbójna;

5) w województwie śląskim, w powiecie bielskim – gminy o statusie miasta Szczyrk i gminy Wilkowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Szczyrk części obszaru obrębu ewidencyjnego Bystra Krakowska, to jest działek ewidencyjnych nr: 1806/1, 1806/2, 1807/1, 1807/2, 1810/1-1810/3, 1812-1815, 1816/1, 1816/2, 1817, 1818, 1848/2-1848/4, 1848/8, 1848/11, 1848/14-1848/16, 1848/18-1848/25, 1849, 1850, 1853/1, 1853/2, 1855/1, 1855/2, 1857, 1860/1-1860/5, 1864/1, 1864/2, 1871/1, 1871/2, 1871/4-1871/9, 1929/2, 1930/4, 1999-2002, 2009, 2051-2055, 2140 i 2141, o łącznej powierzchni 20,59 ha, z gminy Wilkowice.

 • Z dniem 1 stycznia 2021 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Kamieniec Ząbkowicki – w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim;

2) Goraj – w gminie Goraj, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim;

3) Kamionka – w gminie Kamionka, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim;

4) Sochocin – w gminie Sochocin, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;

5) Solec nad Wisłą – w gminie Solec nad Wisłą, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;

6) Wiskitki – w gminie Wiskitki, w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim;

7) Dubiecko – w gminie Dubiecko, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim;

8) Wodzisław – w gminie Wodzisław, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim;

9) Budzyń – w gminie Budzyń, w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim;

10) Koźminek – w gminie Koźminek, w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim.

 • Z dniem 1 stycznia 2021 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie dolnośląskim:

 1. a) w powiecie strzelińskim, w gminie Strzelin – miasta Strzelin przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Chociwel, to jest działek ewidencyjnych nr: 8/2, 8/19-8/21 i 9, o łącznej powierzchni 63,34 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Górzec, to jest działek ewidencyjnych nr: 215, 218/4, 218/5, 227, 228, 236/1, 237/1 i 237/2, o łącznej powierzchni 177,04 ha, z gminy Strzelin,
 2. b) w powiecie ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki – miasta Kamieniec Ząbkowicki obejmujące obszary obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, o łącznej powierzchni 1299,36 ha, z gminy Kamieniec Ząbkowicki;

2) w województwie kujawsko-pomorskim:

 1. a) w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica – miasta Kruszwica przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Grodztwo, to jest działek ewidencyjnych nr: 23/1-23/7, 23/9-23/14, 24-28, 29/1-29/3, 30, 31, 32/1, 33, 34/1, 34/2, 35/2, 35/4, 35/5, 36/1-36/3, 37/4-37/9, 38/3, 38/4, 39, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 50, 51, 52/1-52/4, 53, 54/4, 54/5, 54/10-54/22, 54/25-54/33, 54/35-54/39, 54/41-54/48, 56-61, 62/2, 62/4-62/12, 62/14, 62/15, 63, 64/1, 64/3, 64/5, 64/6, 65/3, 65/4, 65/7-65/11, 66, 127/2, 128/1, 128/3, 128/5, 128/7, 128/8, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132/1, 132/4-132/7, 133, 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2, 137-140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144/7-144/9, 144/12-144/14, 144/16-144/37, 145, 164, 165/1, 165/3, 165/4, 166/1, 166/2, 166/4, 166/5, 167/1, 167/3-167/5, 168/1-168/4, 169, 170/1-170/3, 171, 172/1, 172/2, 173/2, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 176/2, 176/4-176/7, 177-180, 182, 184/1, 185/1, 185/3-185/5, 185/7, 186, 187/1, 187/9, 187/11, 187/12, 188/1-188/5, 214/1, 219/2-219/4, 224, 225, 225/1, 225/3, 225/4, 226, 227/2-227/4, 228, 229, 230/1, 230/2, 231-234, 235/2-235/4, 236/1, 236/3, 236/5, 236/6, 237/4, 237/5, 238/1-238/3, 239/1, 239/2, 240/1-240/4, 241, 242/1-242/4, 243/1, 243/2, 244-249, 250, 251/2-251/4, 252, 253/1, 253/3, 253/4, 254/3, 254/5-254/8, 255/3, 255/5, 255/7, 255/8, 257/1, 257/2, 258, 259, 260/1, 260/3-260/11, 261/4-261/22, 262, 288, 289, 292, 293, 294/3-294/10, 295, 296/1, 296/3-296/9, 297/1-297/3, 298, 299/1, 299/3-299/6, 300/1, 300/3, 300/7, 300/9-300/13, 301/1-301/3, 301/12-301/41, 302/1, 302/2, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 304/5-304/7, 305/3-305/5, 305/9, 305/11, 305/13, 305/14, 305/21-305/25, 305/29-305/31, 305/35-305/64, 306/1, 306/3, 306/5, 306/7-306/10, 306/12-306/20, 306/22, 306/24-306/39, 307, 309/6, 310/4, 310/9, 310/10, 311, 312/1, 312/3-312/5, 313, 314, 316, 318, 319, 321/1-321/3, 321/5, 322, 323, 324/3-324/10, 325/1, 325/2, 326/1-326/3, 327, 328/1, 328/2, 329/1, 329/2 i 3311/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 22, 45, 163, 191, 214/2, 219/1, 219/5, 264 i 283, o łącznej powierzchni 274,99 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Kobylniki, to jest działek ewidencyjnych nr 30/1, 30/2, 37/1, 37/4, 37/6-37/8, 37/16, 37/19-37/21, 37/25-37/27, 37/29-37/34, 38, 43/4-43/6, 43/13-43/15, 43/17, 43/20-43/23 i 220 oraz części działek ewidencyjnych nr 29, 31, 36, 42 i 45, o łącznej powierzchni 73,58 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łagiewniki, to jest działek ewidencyjnych nr 20/3-20/6, 20/8, 21, 33/3, 33/4, 35/1, 35/3-35/25, 35/28-35/43, 35/47, 35/50-35/73, 35/75, 35/76, 38/1, 38/2, 38/4-38/7, 43, 44, 45/1 i 45/2 oraz części działek ewidencyjnych nr 34, 37 i 42, o łącznej powierzchni 9,99 ha, z gminy Kruszwica. Włączany obszar działki nr 22 od zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 315 (040706_5.0013.315), 18/1 (040706_5.0013.18/1) i 33 (040706_4.0004.33), określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839142,4 Y:6523188,0 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 33 (040706_4.0004.33), 34 (040706_4.0004.34), 23/14 (040706_5.0013.23/14) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839131,9 Y:6523190,9 do linii podziału działki nr 22 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 39 (040706_5.0013.39) i 40 (040706_5.0013.40), określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839175,9 Y:6523922,9 przecinając działkę nr 22 pod kątem prostym do granicy działki nr 21 do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839181,0 Y:6523922,0. Włączany obszar działki nr 45 (obręb Grodztwo) od zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 23/1 (040706_5.0013.23/1) i 57 (040706_4.0004.57) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838814,1 Y:6523278,9 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 57 (040706_4.0004.57), 40 (040706_4.0004.40) i 46/1 (040706_5.0013.46/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838806,1 Y:6523279,7 do linii podziału działki nr 45 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 39 (040706_5.0013.39) i 40 (040706_5.0013.40) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838986,9 Y:6523958,2 przecinając działkę nr 45 pod kątem prostym do granicy działki nr 68/6 do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838978,3 Y:6523959,8. Włączany obszar działki nr 163 od zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 127 (040706_4.0005.127) i 8 (040706_4.0006.8) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837940,8 Y:6523306,6 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 8 (040706_4.0006.8), 4/2 (040706_4.0006.4/2) i 164 (040706_5.0013.164), określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837925,3 Y:6523299,2 do linii podziału działki nr 163 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 188/4 (040706_5.0013.188/4) i 192 (040706_5.0013.192), określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837488,3 Y:6524478,8 przecinając działkę nr 163 pod kątem prostym do granicy działki nr 155 do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837503,5 Y:6524487,2. Włączany obszar działki nr 191 od zachodu przy dwóch punktach granicznych wspólnych z działką nr 188/5 (040706_5.0013.188/5) określonych w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837305,2 Y:6524328,1 oraz X:5837309,1 Y:6524329,6 do linii podziału działki nr 191 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 188/5 (040706_5.0013.188/5) i 192 (040706_5.0013.192) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837298,0 Y:6524371,4 do punktu granicznego wspólnego z działkami nr: 188/5 (040706_5.0013.188/5), 189/2 (040706_5.0013.189/2) i 190 (040706_5.0013.190) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837294,1 Y:6524367,2. Włączany obszar działki nr 214/2 od północnego zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 235/2 (040706_5.0013.235/2) i 158/2 (040706_4.0006.158/2) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837392,0 Y:6523349,3 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 158/2 (040706_4.0006.158/2), 157/2 (040706_4.0006.157/2) i 219/2 (040706_5.0013.219/2), określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837389,7 Y:6523344,9 do linii podziału działki nr 214/2 biegnącej od punktu na granicy działki nr 219/5 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836733,4 Y:6524132,9 do punktu granicznego wspólnego z działkami nr 225/1 (040706_5.0013.225/1) i 224/4 (040706_5.0013.224/4) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836735,7 Y:6524135,8. Włączany obszar działki nr 219/1 od północnego zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 219/2 (040706_5.0013.219/2), 157/2 (040706_4.0006.157/2) i 157/1 (040706_4.0006.157/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837389,0 Y:6523343,9 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 157/1 (040706_4.0006.157/1), 19 (040706_4.0006.19) i 264 (040706_5.0013.264) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837386,8 Y:6523340,1 do linii podziału działki nr 219/1 biegnącej od punktu na granicy działki nr 264 okreś lonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836728,9 Y:6524126.9 do punktu na granicy działki nr 219/5 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836732,9 Y:6524132,4. Włączany obszar działki nr 219/5 od północnego zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 214/2 (040706_5.0013.214/2) i 219/1 (040706_5.0013.219/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836736,8 Y:6524128,4 do linii podziału działki nr 219/5 biegnącej od punktu na granicy działki nr 219/1 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836732,9 Y:6524132,4 do punktu na granicy działki nr 214/2 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836733,4 Y:6524132,9. Włączany obszar działki nr 264 od północnego zachodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 157/1 (040706_4.0006.157/1), 19 (040706_4.0006.19) i 219/1 (040706_5.0013.219/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837386,8 Y:6523340,1 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 19 (040706_4.0006.19), 17 (040706_4.0006.17) i 236/6 (040706_5.0013.236/6) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837378,2 Y:6523324,4 do linii podziału działki nr 264 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 262 (040706_5.0013.262) i 263/1 (040706_5.0013.263/1) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836717,9 Y:6524111,3 do punktu na granicy działki nr 219/1 określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836728,9 Y:6524126,9. Włączany obszar działki nr 283 od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 314 (040706_5.0013.314), 250 (040706_5.0013.250) i 313 (040706_5.0013.313) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836444,3 Y:6523529,1 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 313 (040706_5.0013.313), 299/1 (040706_5.0013.299/1) i 298 (040706_5.0013.298) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836439,3 Y:6523519,6 przez punkt graniczny wspólny z działkami nr 298 (040706_5.0013.298), 294/8 (040706_5.0013.294/8) i 288 (040706_5.0013.288) określony w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836432,5 Y:6523520,1 oraz punkt graniczny wspólny z działkami nr 288 (040706_5.0013.288) i 289 (040706_5.0013.289) określony w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836428,2 Y:6523523,4 do linii podziału działki nr 283 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 289 (040706_5.0013.289) i 290/3 (040706_5.0013.290/3), określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836420,3 Y:6523527,0 do punktu granicznego wspólnego z działkami nr 314 (040706_5.0013.314) i 287 (040706_5.0013.287) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836433,8 Y:6523530,9. Włączany obszar działki nr 29 od południowego wschodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 31 (040706_5.0020.31), 8/20 (040706_4.0001.8/20) i 4 (040706_4.0001.4) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838679,9 Y:6520994,4 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 1 (040706_4.0002.1), 2 (040706_4.0002.2) i 4 (040706_4.0001.4) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838687,1 Y:6521009,4 do linii podziału działki nr 29 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 17/3 (040706_5.0020.17/3) i 18/1 (040706_5.0020.18/1) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839463,8 Y:6520480,4 przecinając działkę drogową nr 29 pod kątem prostym do granicy działki nr 31, do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839454,1 Y:6520466,1. Włączany obszar działki nr 31 od południowego wschodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 45 (040706_5.0020.45), 9 (040706_4.0001.9) i 8/20 (040706_4.0001.8/20), określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838661,7 Y:6520970,7 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 8/20 (040706_4.0001.8/20), 4 (040706_4.0001.4) i 29 (040706_5.0020.29) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838680,0 Y:6520994,4 do linii podziału działki nr 31 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 32/1 (040706_5.0020.32/1) i 36 (040706_5.0020.36) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839450,9 Y:6520458,9 przecinając działkę nr 31 pod kątem prostym do granicy działki nr 29, do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839463,8 Y:6520480,4. Włączany obszar działki nr 36 od północnego wschodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 32/1 (040706_5.0020.32/1) i 31 (040706_5.0020.31) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839450,8 Y:6520458,9 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 31 (040706_5.0020.31) i 37/29 (040706_5.0020.37/29) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5839439,7 Y:6520466,5 do linii podziału działki nr 36 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 38 (040706_5.0020.38) i 39 (040706_5.0020.39) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838946,3 Y:6519743,2 do punktu na granicy działki nr 34, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838956,9 Y:6519731,4. Włączany obszar działki nr 42 (obręb Kobylniki) od północnego wschodu przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 37/6 (040706_5.0020.37/6) i 31 (040706_5.0020.31) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838776,8 Y:6520879,0 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 31 (040706_5.0020.31) i 43/4 (040706_5.0020.43/4) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838768,9 Y:6520883,6 do linii podziału działki nr 42 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 43/23 (040706_5.0020.43/23) i 43/24 (040706_5.0020.43/24) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838469,9 Y:6520421,9 przecinając działkę nr 42 pod kątem prostym do granicy działki nr 41, do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838475,8 Y:6520416,8. Włączany obszar działki nr 45 (obręb Kobylniki) od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 43/4 (040706_5.0020.43/4) i 31 (040706_5.0020.31) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838669,4 Y:6520962,1 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 31 (040706_5.0020.31), 8/20 (040706_4.0001.8/20) i 9 (040706_4.0001.9) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838661,8 Y:6520970,6 do linii podziału działki nr 45 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 43/23 (040706_5.0020.43/23) i 43/24 (040706_5.0020.43/24) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838329,4 Y:6520802,4 przecinając działkę drogową nr 45 pod kątem prostym do granicy działki nr 1, do punktu określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5838324,3 Y:6520812,9. Włączany obszar działki nr 34 od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 21 (040706_5.0023.21), 285/2 (040706_4.0002.285/2) i 282 (040706_4.0002.282) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837137,2 Y:6521613,6 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 282 (040706_4.0002.282), 283/1 (040706_4.0002.283/1) i 35/1 (040706_5.0023.35/1) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5837134,7 Y:6521627,9 do linii podziału działki nr 34 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 33/4 (040706_5.0023.33/4) i 33/2 (040706_5.0023.33/2) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836454,5 Y:6521493,6 do punktu na granicy działki nr 39, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836438,8 Y:6521505,1. Włączany obszar działki nr 37 od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 34 (040706_5.0023.34) i 35/12 (040706_5.0023.35/12) określonym w układzie 2000 strefa 6(18°) współrzędnymi X:5836795,1 Y:6521621,4 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 34 (040706_5.0023.34) i 38/2 (040706_5.0023.38/2) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836777,6 Y:6521611,2 do linii podziału działki nr 37 biegnącej od punktu granicznego wspólnego z działkami nr 38/7 (040706_5.0023.38/7) i 39 (040706_5.0023.39) określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836564,6 Y:6521679,3 do punktu na granicy działki nr 42, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836564,6 Y:6521690,1. Włączany obszar działki nr 42 (obręb Łagiewniki) od strony północnej przy punkcie granicznym wspólnym z działkami nr 37 (040706_5.0023.37) i 35/18 (040706_5.0023.35/18) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836722,9 Y:6521644,8 oraz punkcie granicznym wspólnym z działkami nr: 35/18 (040706_5.0023.35/18), 35/17 (040706_5.0023.35/17) i 35/74 (040706_5.0023.35/74) określonym w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836722,8 Y:6521648,8 do linii podziału działki nr 42 biegnącej od punktu na granicy działki nr 37, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836564,6 Y:6521690,1 do punktu na granicy działki nr 35/74, określonego w układzie 2000 strefa 6 (18°) współrzędnymi X:5836565,2 Y:6521694,1,
 2. b) w powiecie włocławskim, w gminie Chodecz – miasta Chodecz przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Chodeczek, to jest działek ewidencyjnych nr: 152/2, 152/3, 152/5, 152/6 i 152/12-152/38, o łącznej powierzchni 20,30 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Lubieniec, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/4, 219, 220, 223/2, 224, 225, 226/2, 226/3, 227/1-227/14, 228/2, 228/6-228/10, 228/12, 228/14, 228/21-228/23, 229, 232/11-232/13, 232/15-232/22, 234, 235, 236/1, 236/2, 237-239, 242-244, 246, 247, 248/1, 248/2, 249, 250, 251/1, 251/2, 253, 255/1, 255/3, 255/4, 256/1-256/3, 256/5, 256/6, 257 i 259/1-259/40, o łącznej powierzchni 30,86 ha, z gminy Chodecz;

3) w województwie lubelskim:

 1. a) w powiecie biłgorajskim, w gminie Goraj – miasta Goraj obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Goraj, o powierzchni 762,15 ha, z gminy Goraj,
 2. b) w powiecie lubartowskim, w gminie Kamionka – miasta Kamionka obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Kamionka Osada, o powierzchni 62,10 ha, oraz część obszaru obrębu ewidencyjnego Kamionka, to jest działek ewidencyjnych nr: 684-700, 701/1, 701/2, 702/1, 702/2, 703, 704/1, 704/2, 705-709, 710/1, 710/2, 711, 943-947, 948/1, 948/2, 949-951, 954, 955, 956/1, 956/2, 957, 958/1-958/3, 959/1-959/4, 960-967, 969-974, 975/1, 975/3-975/6, 976-978, 980, 981/1, 981/2, 982-984, 985/1-985/9, 986/1-986/7, 987-989, 990/1, 990/2, 991/1, 991/2, 992-995, 996/1-996/4, 997-999, 1000/1, 1000/2, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1004, 1005, 1006/1-1006/3, 1007-1009, 1010/1-1010/5, 1011-1015, 1016/1, 1016/3, 1016/4, 1017/1, 1017/2, 1018/1-1018/4, 1019, 1020/2-1020/6, 1021, 1022/1, 1023, 1024/2-1024/11, 1025, 1026/1, 1026/2, 1027-1033, 1034/1, 1034/3-1034/5, 1035, 1036, 1037/1-1037/5, 1038, 1038/1, 1039, 1040, 1041/3, 1041/8, 1041/9, 1042/1-1042/8, 1043/1, 1043/3, 1043/6, 1043/8-1043/14, 1044/1, 1044/3, 1044/5, 1044/7, 1044/8, 1044/10-1044/13, 1045, 1046/1-1046/9, 1047-1053, 1054/1, 1054/2, 1055-1059, 1060/1-1060/5, 1061/1-1061/8, 1062-1064, 1065/1, 1065/4-1065/6, 1066, 1067, 1069/1, 1069/2, 1070-1088, 1089/1, 1089/2, 1090-1092, 1093/1-1093/6, 1094-1096, 1097/1, 1097/3-1097/6, 1098/1-1098/4, 1099/1, 1099/2, 1100-1116, 1117/1-1117/4, 1118/1, 1118/3, 1118/4, 1118/6-1118/9, 1118/11, 1118/13, 1118/14, 1118/16, 1118/18, 1118/20-1118/23, 1119-1127, 1128/1, 1128/2, 1129-1132, 1133/1-1133/3, 1134-1137, 1138/1, 1138/3-1138/7, 1139, 1140, 1162, 1279, 1282/2-1282/5, 1286-1307, 1308/2, 1310/1, 1310/2, 1311-1320, 1321/1, 1321/2, 1322, 1323/1-1323/3, 1324, 1325/2-1325/7, 1351, 1404-1422, 1423/1, 1423/2, 1424/1, 1424/2, 1425, 1426, 1427/1, 1427/2, 1428-1436, 1437/1, 1437/2, 1438-1440, 1442, 1443, 1441/1-1441/4, 1444-1446, 1447/1, 1447/2, 1448, 1449/1, 1449/2, 1450-1463, 1545, 1616-1624, 1636-1646, 1647/1-1647/3, 1648, 1649/1-1649/5, 1655-1661, 1662/1, 1662/2, 1663, 1664/1-1664/6, 1665/1, 1665/2, 1666, 1667/1, 1667/2, 1668/3-1668/5, 1669/2-1669/6, 1670/3-1670/7, 1671/1-1671/3, 1672, 1786-1791, 1792/1, 1792/2, 1792/4, 1792/5, 1793, 1794/1, 1794/2, 1795-1818, 1819/1, 1819/2, 1820, 1821, 1822/1-1822/3, 1823-1829, 1830/1, 1830/2, 1831/1, 1831/2, 1832-1837, 1838/1, 1838/2, 1839-1853, 1854/1, 1854/2, 1855-1874, 1875/1, 1875/2, 1876, 1877, 1878/1-1878/8, 1878/10-1878/18, 1878/20-1878/26, 1879, 1880/1-1880/4, 1880/6, 1880/8, 1880/9, 1881, 1882/1-1882/3, 1883/1-1883/7, 1884/1, 1884/3, 1884/4, 1885, 1886/1-1886/4, 1887/1, 1887/2, 1888-1904, 1905/1-1905/8, 1906/1, 1906/2, 1907/1, 1907/2, 1908, 1909, 1910, 1911/3, 1911/4, 1911/7, 1911/8, 1911/9, 1911/12, 1911/15-1911/18, 1911/20-1911/23, 1912-1915, 1916/1, 1916/2, 1918, 1922, 1924/1, 1924/3, 1924/4, 1925-1927, 1928/1-1928/7, 1929/2-1929/11, 1930-1932, 1933/1, 1933/2, 1935-1940, 1941/3-1941/6, 1942-1957, 1958/1, 1958/2, 1959-1965, 1966/1, 1966/2, 1967, 1968/1, 1968/2, 1969, 1972/1-1972/3, 1973, 1976-1984, 1985/1, 1985/2, 1986, 2158, 2174, 2175, 2178, 2179, 2196-2199, 2687/1, 2690, 3522, 3524/2, 3524/3, 3524/5, 3524/6, 3601/1, 3601/5-3601/21, 3601/28, 3601/29, 3602-3604 i 3606/1-3606/3 oraz części działek ewidencyjnych nr 1285, 1361, 1464, 1650, 1673 i 2005, o łącznej powierzchni 527,02 ha, z gminy Kamionka. Linia podziału działki nr 1285 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X:5707035,91 Y:8391933,80 do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X:5707051,70 Y:8391941,63 – są to punkty, których współrzędne zostały wyliczone poprzez przesunięcie o 10 m w kierunku zachodnim punktów granicznych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 10.06-22 (punkt graniczny do działek ewidencyjnych nr 1272 i 1351 obręb Kamionka o określonych współrzędnych X:5707031,23 Y:8391942,64) oraz 10.01-1224 (punkt graniczny do działek ewidencyjnych nr 1/2 i 265 obręb Kamionka o określonych współrzędnych X:5707046,95 Y:8391950,43). Linia podziału działki nr 1361 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1392/2 i 1404 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.06-4106 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5705783,09 Y:8392383,21 do punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1360 i 1351 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.06-770 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL- -2000 współrzędnymi X:5705792,36 Y:8392382,53. Linia podziału działki nr 1464 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1615 i 1616 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.07-106 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL- -2000 współrzędnymi X:5705159,93 Y:8392425,48 do punktu przecinającego działkę drogową nr 1464 pod kątem prostym do granicy działki nr 1404 (obręb Kamionka). Linia podziału działki nr 1650 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1654 i 1655 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.07-129 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL- -2000 współrzędnymi X:5704834,72 Y:8392339,33 do punktu przecinającego działkę drogową nr 1650 pod kątem prostym do granicy działki nr 1636 (obręb Kamionka). Linia podziału działki nr 1673 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1767 i 1761 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.07-812 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5704574,66 Y:8392382,98 do punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1580 i 1660 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 1520-2281 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5704589,84, Y:8392386,67. Linia podziału działki nr 2005 przebiega od punktu granicznego do działek ewidencyjnych nr 1986 i 1987 (obręb Kamionka) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 10.08-13 określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X:5703336,10 Y:8392581,28 do punktu przecinającego działkę drogową nr 2005 pod kątem prostym do granicy działki nr 2039 (obręb Kamionka);

4) w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska – miasta Dąbrowa Tarnowska przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Morzychna, to jest działek ewidencyjnych nr: 12/1-12/5, 14, 15, 16/2-16/4, 17/2, 17/3, 17/5, 17/6, 18/1-18/4, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 23/1, 261/2 i 261/3, o łącznej powierzchni 13,39 ha, z gminy Dąbrowa Tarnowska;

5) w województwie mazowieckim:

 1. a) w powiecie lipskim, w gminie Solec nad Wisłą – miasta Solec nad Wisłą obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Solec nad Wisłą, o powierzchni 2091,19 ha, z gminy Solec nad Wisłą,
 2. b) w powiecie płońskim, w gminie Sochocin – miasta Sochocin obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Sochocin, o powierzchni 682,84 ha, z gminy Sochocin,
 3. c) w powiecie pruszkowskim, w gminie Brwinów – miasta Brwinów przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupice, to jest działek ewidencyjnych nr 125 i 133/2, o łącznej powierzchni 36,11 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Koszajec, to jest działek ewidencyjnych nr: 3/2, 42/2, 44/2, 46/2, 52/7, 52/9, 52/11, 52/13, 52/15, 52/16, 53, 54, 57/2, 57/4, 59/4, 59/6, 59/7, 60, 61/1-61/5, 63/2, 64/4, 64/6, 65/2, 66/2, 67/2, 68/2, 69/2, 70/2, 71/2, 72-86, 87/1, 87/2, 88/2 i 125/3, o łącznej powierzchni 90,51 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Moszna-Wieś, to jest działek ewidencyjnych nr: 130/5, 131/2, 149/11, 152/12, 153/2, 154/3, 154/5, 162/7, 171/5, 172/2, 172/6, 172/7, 173/2, 173/3, 173/5, 174/2, 174/3, 174/5, 175/1, 178/4, 179/4, 180/4, 181/5, 189/3, 190/3, 192/4, 192/6, 193/4, 193/6, 194/4, 194/6, 195/4, 195/6, 196/4, 196/6, 197/4, 197/5, 198/4, 198/5, 201/4, 201/5, 202/4, 202/5, 203/4, 203/5, 204/4, 204/5, 205/4, 205/5, 206/4, 206/5, 207/2, 230/6, 230/9, 230/11, 231/4, 231/6, 232/4, 232/6, 233/4, 233/6, 234/1, 234/3, 235/4, 235/5, 236/4, 236/5, 237/4, 237/5, 238/3, 238/4, 239/4, 239/5, 240/4, 240/5, 242/4, 242/5, 243/3, 253/3, 253/5, 262/1, 263/7, 265/2, 270/1, 271/3, 272/3, 273/2, 275/4, 279/5, 288/1, 290/5, 292/5, 302/3-302/11, 303/1, 303/3-303/9, 304, 305/1, 305/2 i 306-309, o łącznej powierzchni 27,52 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Parzniew, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/6-6/8, 6/10, 6/11, 6/13-6/15, 6/17, 6/19, 6/20, 6/30-6/33, 6/37, 6/38, 6/40-6/54, 6/56-6/63, 7, 8/2-8/4, 9, 10, 11/1, 11/2, 12/2, 12/4-12/7, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1-17/3 i 214, o łącznej powierzchni 304,07 ha, z gminy Brwinów,
 4. d) w powiecie żyrardowskim, w gminie Wiskitki – miasta Wiskitki obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Wiskitki, o powierzchni 660,53 ha, z gminy Wiskitki;

6) w województwie podkarpackim:

 1. a) w powiecie przemyskim, w gminie Dubiecko – miasta Dubiecko obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Dubiecko, o powierzchni 239,33 ha, z gminy Dubiecko,
 2. b) w powiecie rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski – miasta Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Styków, o powierzchni 970,76 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Rudna Mała, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/5, 1/8, 2-9, 10/1, 10/2, 11-23, 24/2-24/4, 25-31, 32/3, 32/5, 32/6, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/193, 37/197, 37/199, 37/200, 38/189, 39/2, 39/4, 39/5, 39/7, 39/8, 39/11, 39/12, 39/14, 39/15, 40/1-40/7, 41-46, 47/1, 47/2, 47/3, 48-50, 51/1, 51/2, 52-57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62-65, 66/1-66/3, 67, 68, 69/1-69/3, 70-75, 76/1, 76/2, 77-89, 92-95, 100/1, 126/2, 127/1, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 139/3, 140/3, 141/1, 142, 152/7, 152/9-152/15, 152/18, 152/19, 153/1, 153/2, 154, 155/1, 155/2, 156/1, 156/3, 156/4, 157/1, 157/3-157/5, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 177, 213/3-213/5, 224/10, 224/13-224/18, 224/20-224/22, 224/24-224/30, 225/3, 225/4, 227, 231/2, 232/3, 232/4, 233/3, 233/5, 233/6, 234/7-234/12, 235, 236, 237/2-237/4, 239/3, 239/4, 240/1, 240/2, 247-249, 250/2-250/4, 251/1, 251/3, 251/4, 252-255, 256/1, 257/1, 268/2, 268/4, 269/2, 269/5, 270/2, 270/5, 272/2, 273/4, 273/7, 273/10, 274/1, 274/3, 274/4, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 279/2, 279/4, 280/1-280/3, 281/2-281/4, 282/1, 283/1, 283/3, 284/1, 285/1, 286/2, 288/3, 288/6, 289/1, 289/3, 292/2, 293/2, 294/1, 298/1, 301/1, 305/1, 374/5, 384/2, 385/2, 387/2, 388/2, 394/2, 395/2, 396/1, 397/1, 398/1, 400/3, 400/5, 402/8, 402/10, 403/2, 403/4, 404/2, 404/3, 404/7, 404/10, 405/4, 405/6, 406/2, 407/1, 408/4-408/6, 408/8, 409/1, 409/3, 409/5, 415/1, 416, 417, 418/1, 451/4, 451/7-451/12, 452-456, 457/1, 457/2, 458/2-458/4, 459/2-459/4, 461-463, 464/1, 465/1, 465/2, 466/3, 466/4, 467-470, 474, 475/2, 475/4-475/6, 475/8, 475/12, 475/16, 475/24, 475/25, 475/34, 475/39, 475/42-475/45, 475/47, 475/50, 475/53, 475/55, 475/56, 475/65, 475/66, 475/68, 475/69, 475/71, 475/73, 475/75, 475/77, 475/79, 475/87-475/93, 475/99, 475/101, 475/107, 475/109, 475/110, 475/113, 475/115, 475/116, 475/118-475/120, 475/123-475/126, 475/131-475/136, 475/138-475/141, 475/143-475/198, 485, 486/2, 486/5-486/8, 487/1, 487/2, 488/2-488/4, 490, 511-516, 517/1, 517/2, 518-523, 524/1, 525/1, 557/3, 559/3, 560/7, 560/8, 561/3, 562/3, 563/1, 563/2, 610/2, 610/3, 611/1, 621/1, 624/4, 625, 655/2, 655/3, 657/6, 657/8, 657/9, 657/12-657/14, 881/2, 882/2, 883/2, 884/7, 886/1, 887/1, 888/4, 889/4, 897/2, 899/3, 2133/2, 2133/3, 2133/8-2133/13, 2133/16, 2133/18-2133/23, 2134/1, 2134/2, 2135/4-2135/10, 2136/1-2136/7, 2137/6-2137/20, 2688-2694, 2695/1, 2696/2, 2697/2, 2698/2, 2699/2, 2708/1, 2708/2, 2709-2751, 2753-2761, 2765-2773, 2776-2780, 2785-2789, 3038-3044, 3045/1, 3045/2, 3046-3055, 3056/1, 3056/4-3056/7, 3057/2, 3057/6-3057/12, 3058/2, 3058/4, 3058/6-3058/9, 3059/2-3059/5, 3060/1, 3060/2, 3068, 3088-3090, 3093-3149, 3150/1, 3150/2, 3151, 3152, 3159-3162, 3189-3204, 3206-3224, 3226, 3227, 3230-3234, 3236-3254, 3256-3262, 4194-4197, 4199-4222, 4223/1-4223/4, 4224-4236, 4238-4451, 4635, 4636, 4654, 4659, 4662, 4664, 4665, 4667, 4668, 4672, 4678, 4686, 4687, 4690-4692, 4695, 5001-5011, 5014-5025, 5033, 5035-5044, 5055, 5056, 5063-5067 i 5085-5087, o łącznej powierzchni 761,23 ha, z gminy Głogów Małopolski; w województwie podkarpackim: a) w powiecie przemyskim, w gminie Dubiecko – miasta Dubiecko obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Dubiecko, o powierzchni 239,33 ha, z gminy Dubiecko, b) w powiecie rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski – miasta Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Styków, o powierzchni 970,76 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Rudna Mała, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/5, 1/8, 2-9, 10/1, 10/2, 11-23, 24/2-24/4, 25-31, 32/3, 32/5, 32/6, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/193, 37/197, 37/199, 37/200, 38/189, 39/2, 39/4, 39/5, 39/7, 39/8, 39/11, 39/12, 39/14, 39/15, 40/1-40/7, 41-46, 47/1, 47/2, 47/3, 48-50, 51/1, 51/2, 52-57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62-65, 66/1-66/3, 67, 68, 69/1-69/3, 70-75, 76/1, 76/2, 77-89, 92-95, 100/1, 126/2, 127/1, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 139/3, 140/3, 141/1, 142, 152/7, 152/9-152/15, 152/18, 152/19, 153/1, 153/2, 154, 155/1, 155/2, 156/1, 156/3, 156/4, 157/1, 157/3-157/5, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 177, 213/3-213/5, 224/10, 224/13-224/18, 224/20-224/22, 224/24-224/30, 225/3, 225/4, 227, 231/2, 232/3, 232/4, 233/3, 233/5, 233/6, 234/7-234/12, 235, 236, 237/2-237/4, 239/3, 239/4, 240/1, 240/2, 247-249, 250/2-250/4, 251/1, 251/3, 251/4, 252-255, 256/1, 257/1, 268/2, 268/4, 269/2, 269/5, 270/2, 270/5, 272/2, 273/4, 273/7, 273/10, 274/1, 274/3, 274/4, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 279/2, 279/4, 280/1-280/3, 281/2-281/4, 282/1, 283/1, 283/3, 284/1, 285/1, 286/2, 288/3, 288/6, 289/1, 289/3, 292/2, 293/2, 294/1, 298/1, 301/1, 305/1, 374/5, 384/2, 385/2, 387/2, 388/2, 394/2, 395/2, 396/1, 397/1, 398/1, 400/3, 400/5, 402/8, 402/10, 403/2, 403/4, 404/2, 404/3, 404/7, 404/10, 405/4, 405/6, 406/2, 407/1, 408/4-408/6, 408/8, 409/1, 409/3, 409/5, 415/1, 416, 417, 418/1, 451/4, 451/7-451/12, 452-456, 457/1, 457/2, 458/2-458/4, 459/2-459/4, 461-463, 464/1, 465/1, 465/2, 466/3, 466/4, 467-470, 474, 475/2, 475/4-475/6, 475/8, 475/12, 475/16, 475/24, 475/25, 475/34, 475/39, 475/42-475/45, 475/47, 475/50, 475/53, 475/55, 475/56, 475/65, 475/66, 475/68, 475/69, 475/71, 475/73, 475/75, 475/77, 475/79, 475/87-475/93, 475/99, 475/101, 475/107, 475/109, 475/110, 475/113, 475/115, 475/116, 475/118-475/120, 475/123-475/126, 475/131-475/136, 475/138-475/141, 475/143-475/198, 485, 486/2, 486/5-486/8, 487/1, 487/2, 488/2-488/4, 490, 511-516, 517/1, 517/2, 518-523, 524/1, 525/1, 557/3, 559/3, 560/7, 560/8, 561/3, 562/3, 563/1, 563/2, 610/2, 610/3, 611/1, 621/1, 624/4, 625, 655/2, 655/3, 657/6, 657/8, 657/9, 657/12-657/14, 881/2, 882/2, 883/2, 884/7, 886/1, 887/1, 888/4, 889/4, 897/2, 899/3, 2133/2, 2133/3, 2133/8-2133/13, 2133/16, 2133/18-2133/23, 2134/1, 2134/2, 2135/4-2135/10, 2136/1-2136/7, 2137/6-2137/20, 2688-2694, 2695/1, 2696/2, 2697/2, 2698/2, 2699/2, 2708/1, 2708/2, 2709-2751, 2753-2761, 2765-2773, 2776-2780, 2785-2789, 3038-3044, 3045/1, 3045/2, 3046-3055, 3056/1, 3056/4-3056/7, 3057/2, 3057/6-3057/12, 3058/2, 3058/4, 3058/6-3058/9, 3059/2-3059/5, 3060/1, 3060/2, 3068, 3088-3090, 3093-3149, 3150/1, 3150/2, 3151, 3152, 3159-3162, 3189-3204, 3206-3224, 3226, 3227, 3230-3234, 3236-3254, 3256-3262, 4194-4197, 4199-4222, 4223/1-4223/4, 4224-4236, 4238-4451, 4635, 4636, 4654, 4659, 4662, 4664, 4665, 4667, 4668, 4672, 4678, 4686, 4687, 4690-4692, 4695, 5001-5011, 5014-5025, 5033, 5035-5044, 5055, 5056, 5063-5067 i 5085-5087, o łącznej powierzchni 761,23 ha, z gminy Głogów Małopolski; w województwie podkarpackim: a) w powiecie przemyskim, w gminie Dubiecko – miasta Dubiecko obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Dubiecko, o powierzchni 239,33 ha, z gminy Dubiecko,
 3. b) w powiecie rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski – miasta Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Styków, o powierzchni 970,76 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Rudna Mała, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/5, 1/8, 2-9, 10/1, 10/2, 11-23, 24/2-24/4, 25-31, 32/3, 32/5, 32/6, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/193, 37/197, 37/199, 37/200, 38/189, 39/2, 39/4, 39/5, 39/7, 39/8, 39/11, 39/12, 39/14, 39/15, 40/1-40/7, 41-46, 47/1, 47/2, 47/3, 48-50, 51/1, 51/2, 52-57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62-65, 66/1-66/3, 67, 68, 69/1-69/3, 70-75, 76/1, 76/2, 77-89, 92-95, 100/1, 126/2, 127/1, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 139/3, 140/3, 141/1, 142, 152/7, 152/9-152/15, 152/18, 152/19, 153/1, 153/2, 154, 155/1, 155/2, 156/1, 156/3, 156/4, 157/1, 157/3-157/5, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 177, 213/3-213/5, 224/10, 224/13-224/18, 224/20-224/22, 224/24-224/30, 225/3, 225/4, 227, 231/2, 232/3, 232/4, 233/3, 233/5, 233/6, 234/7-234/12, 235, 236, 237/2-237/4, 239/3, 239/4, 240/1, 240/2, 247-249, 250/2-250/4, 251/1, 251/3, 251/4, 252-255, 256/1, 257/1, 268/2, 268/4, 269/2, 269/5, 270/2, 270/5, 272/2, 273/4, 273/7, 273/10, 274/1, 274/3, 274/4, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 279/2, 279/4, 280/1-280/3, 281/2-281/4, 282/1, 283/1, 283/3, 284/1, 285/1, 286/2, 288/3, 288/6, 289/1, 289/3, 292/2, 293/2, 294/1, 298/1, 301/1, 305/1, 374/5, 384/2, 385/2, 387/2, 388/2, 394/2, 395/2, 396/1, 397/1, 398/1, 400/3, 400/5, 402/8, 402/10, 403/2, 403/4, 404/2, 404/3, 404/7, 404/10, 405/4, 405/6, 406/2, 407/1, 408/4-408/6, 408/8, 409/1, 409/3, 409/5, 415/1, 416, 417, 418/1, 451/4, 451/7-451/12, 452-456, 457/1, 457/2, 458/2-458/4, 459/2-459/4, 461-463, 464/1, 465/1, 465/2, 466/3, 466/4, 467-470, 474, 475/2, 475/4-475/6, 475/8, 475/12, 475/16, 475/24, 475/25, 475/34, 475/39, 475/42-475/45, 475/47, 475/50, 475/53, 475/55, 475/56, 475/65, 475/66, 475/68, 475/69, 475/71, 475/73, 475/75, 475/77, 475/79, 475/87-475/93, 475/99, 475/101, 475/107, 475/109, 475/110, 475/113, 475/115, 475/116, 475/118-475/120, 475/123-475/126, 475/131-475/136, 475/138-475/141, 475/143-475/198, 485, 486/2, 486/5-486/8, 487/1, 487/2, 488/2-488/4, 490, 511-516, 517/1, 517/2, 518-523, 524/1, 525/1, 557/3, 559/3, 560/7, 560/8, 561/3, 562/3, 563/1, 563/2, 610/2, 610/3, 611/1, 621/1, 624/4, 625, 655/2, 655/3, 657/6, 657/8, 657/9, 657/12-657/14, 881/2, 882/2, 883/2, 884/7, 886/1, 887/1, 888/4, 889/4, 897/2, 899/3, 2133/2, 2133/3, 2133/8-2133/13, 2133/16, 2133/18-2133/23, 2134/1, 2134/2, 2135/4-2135/10, 2136/1-2136/7, 2137/6-2137/20, 2688-2694, 2695/1, 2696/2, 2697/2, 2698/2, 2699/2, 2708/1, 2708/2, 2709-2751, 2753-2761, 2765-2773, 2776-2780, 2785-2789, 3038-3044, 3045/1, 3045/2, 3046-3055, 3056/1, 3056/4-3056/7, 3057/2, 3057/6-3057/12, 3058/2, 3058/4, 3058/6-3058/9, 3059/2-3059/5, 3060/1, 3060/2, 3068, 3088-3090, 3093-3149, 3150/1, 3150/2, 3151, 3152, 3159-3162, 3189-3204, 3206-3224, 3226, 3227, 3230-3234, 3236-3254, 3256-3262, 4194-4197, 4199-4222, 4223/1-4223/4, 4224-4236, 4238-4451, 4635, 4636, 4654, 4659, 4662, 4664, 4665, 4667, 4668, 4672, 4678, 4686, 4687, 4690-4692, 4695, 5001-5011, 5014-5025, 5033, 5035-5044, 5055, 5056, 5063-5067 i 5085-5087, o łącznej powierzchni 761,23 ha, z gminy Głogów Małopolski;

7) w województwie świętokrzyskim:

 1. a) w powiecie buskim, w gminie Nowy Korczyn – miasta Nowy Korczyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowy Korczyn, to jest działek ewidencyjnych nr 1707 i 1712-1716, o łącznej powierzchni 3,53 ha, z gminy Nowy Korczyn oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowy Korczyn, to jest działek ewidencyjnych nr: 795, 796, 820, 1643, 1644, 1647, 1648, 1649, 1651, 1835, 1839, 1877, 1890, 1894, 1923, 1999, 2020 i 2029, o łącznej powierzchni 10,51 ha, i ich włączenie do obszaru gminy Nowy Korczyn,
 2. b) w powiecie jędrzejowskim, w gminie Wodzisław – miasta Wodzisław obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Wodzisław, o powierzchni 793,67 ha, z gminy Wodzisław,
 3. c) w powiecie kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka – miasta Kazimierza Wielka przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Słonowice, to jest działek ewidencyjnych nr: 1157, 1217, 1257, 1264/1, 1291/1 i 1291/2, o łącznej powierzchni 81,33 ha, z gminy Kazimierza Wielka;

8) w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk – miasta Pasłęk przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Zielony Grąd, to jest działek ewidencyjnych nr: 16/1, 17/1-17/10 i 514/32, o łącznej powierzchni 1,38 ha, z gminy Pasłęk;

9) w województwie wielkopolskim:

 1. a) w powiecie chodzieskim, w gminie Budzyń – miasta Budzyń obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Budzyń, o powierzchni 4058,70 ha, z gminy Budzyń,
 2. b) w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin – miasta Jarocin przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Cielcza, to jest działek ewidencyjnych nr: 1465/1-1465/3, 1465/6-1465/9, 1467/1, 1467/3, 1467/5, 1471-1476, 1477/6-1477/20 i 8178/2, o łącznej powierzchni 115,15 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Siedlemin, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/3-1/5, 1/8-1/10, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4-7, 9/1, 10, 11, 12/1, 12/3, 12/5, 12/6, 13, 24/1-24/3, 26/2-26/4, 27, 28, 31, 32, 33/6-33/10, 34/1, 34/6-34/9, 34/11-34/51, 35/1, 35/4, 35/5, 35/7, 35/9, 35/11, 35/14-35/16, 35/18-35/25, 35/27-35/43, 35/45-35/49, 36/7-36/10, 36/22-36/36, 36/38, 36/39, 36/41-36/47, 37, 38/1, 38/2, 39/4, 40/1, 40/2, 41, 43, 46/3, 46/4, 46/6-46/13, 49/1, 50/2, 50/3, 51/1, 52/2, 52/4, 52/5, 52/7, 52/8, 54, 55/4, 55/5, 55/7-55/10, 56/25, 59, 60/2, 69, 70/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/3, 78/1, 79/1, 81/1, 81/2, 83, 84, 85/2, 85/5-85/8, 86, 87/1-87/3, 88, 92/1, 94/1, 95/2, 95/3, 97, 98, 99/3, 99/4, 100/3-100/5, 101/1-101/3, 102/3, 102/4, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/3-107/6, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112/3-112/5, 113, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 116, 117, 118/2, 118/3, 118/5, 118/6, 118/8, 118/10-118/12, 119/1, 119/6, 301/1, 482, 483, 8157/1 i 8158/1, o łącznej powierzchni 442,85 ha, z gminy Jarocin,
 3. c) w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek – miasta Koźminek obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Koźminek, o powierzchni 603,74 ha, z gminy Koźminek,
 4. d) w powiecie rawickim, w gminie Rawicz – miasta Rawicz przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Szymanowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 969, 1010/9, 1010/15-1010/18, 1015, 1017-1019, 1020/1, 1022, 1023, 1025/1, 1025/2, 1026, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035/1, 1035/2, 1036/1-1036/3, 1037-1039, 1040/4-1040/11, 1041, 1042/5, 1042/7-1042/13, 1042/15-1042/17, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1045-1049, 1051-1055, 1056/1, 1056/2, 1057-1064, 1065/1, 1065/2, 1066, 1068-1071, 1094/4, 1094/11-1094/13, 1094/20, 1094/22, 1094/23, 1106/3-1106/6, 1107/4-1107/12, 1107/14, 1107/16-1107/27, 1107/29, 1113, 1114/1, 1114/2, 1115-1117, 1119/1, 1119/2, 1120/2-1120/12, 1120/14, 1120/18-1120/22, 1120/24-1120/27, 1120/29-1120/32, 1120/34, 1120/37-1120/42, 1120/44-1120/60, 1124, 1130/1 i 1130/4-1130/24, o łącznej powierzchni 53,73 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Dębno Polskie, to jest działek ewidencyjnych nr: 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 928, 929/1, 929/2, 930/1, 931/1, 932, 933, 934/1, 935, 936, 937/1, 938, 939/1-939/6, 940/1, 940/2, 941/1, 941/2, 942/2, 942/3, 943/3, 943/4, 943/7-943/10, 945/2, 946, 947/1, 948, 949/1, 950, 951/1, 951/2, 952-955, 956/1, 957/1, 958/1, 959/1, 960, 962-965, 966/1, 967-971, 972/1, 973, 974, 975/1-975/3, 978, 979, 980/1, 980/3-980/5, 981, 982, 983/2-983/4, 984, 985/3, 985/5-985/7, 986/1-986/3, 987/1, 987/4, 987/5, 988, 990/1, 992/1, 993, 995, 996/1, 996/2, 997-1000, 1001/1, 1002/1, 1003/1, 1004/1, 1005-1008, 1010-1014, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/2 i 1099 oraz część działki nr 1, o łącznej powierzchni 59,69 ha, z gminy Rawicz. Linia podziału działki nr 1 przebiega w sposób wyodrębniony przez linię biegnącą od południowo-zachodniego punktu granicznego o identyfikatorze 200966, należącego do działki ewidencyjnej nr 1018/1 do północno-wschodniego punktu granicznego o identyfikatorze 1546 należącego do działki ewidencyjnej nr 545,
 5. e) w powiecie wrzesińskim, w gminie Miłosław – miasta Miłosław przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Bugaj, to jest działki ewidencyjnej nr 108/1, o powierzchni 38,54 ha, z gminy Miłosław.
 • Z dniem 1 stycznia 2021 r. w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim zmienia się nazwę gminy Sitkówka-Nowiny na gminę Nowiny.
 • Z dniem 1 stycznia 2021 r. w województwie mazowieckim, w powiecie płockim zmienia się siedzibę władz gminy Bodzanów z Bodzanowa na Chodkowo.

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001332


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego