NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1522)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1522)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie stanowi, iż w 2021 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001522


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego